Opinie
26 maja 2020 r. miało miejsce rozpoczęcie prac na ustawą o zawodzie farmaceuty (UoZF). W zasadzie byliśmy świadkami formalnej procedury, która według zapowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego powinna się zakończyć jeszcze w czerwcu br., choć moim zdaniem nastą...

7 czerwca 2020

Aktualności
„Farmaceuci to bardzo duża grupa zawodowa, która może być lepiej wykorzystywana w systemie ochronie zdrowia. Jest znakomicie wykształcona i przygotowana. W chwili obecnej bardziej brakuje nam więc rozwiązań prawnych czy systemowych, niż potencjału, jaki drzemie w farmace...

6 czerwca 2020

Aktualności
- Czy problem z realizacją nocnych dyżurów aptek jest często zgłaszany przez samorządy powiatowe i jaki ma wymiar? - pyta grupa posłów Koalicji Obywatelskiej w interpelacji do ministra zdrowia.

5 czerwca 2020

Aktualności
Pod koniec maja został powołany Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polaków. Z taką inicjatywą wyszli parlamentarzyści PiS i to tylko oni tworzą skład zespołu.

5 czerwca 2020

Aktualności
Naczelna Izba Aptekarska i eksperci zrzeszeni w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy są zgodni - w aptekach należy wprowadzić możliwość wykonywania szczepień. Z niedawnej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że rząd jest temu przeciwny. A sami farma...

5 czerwca 2020

Aktualności
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podsumowuje rok działania Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Publikuje zbiorcze dane i przekonuje -„rola ZSMOPL jest nie do przecenienia”.

5 czerwca 2020

Prawo i regulacje
Wracają kontrole inspekcji farmaceutycznej. - Wznawia się przeprowadzanie inspekcji planowych - informuje Główny Inspektor Farmaceutyczny w komunikacie z 28 maja.

4 czerwca 2020

Aktualności
Naczelna Izba Aptekarska przygotowała zestaw zaleceń związanych ze zbliżającym się zakończeniem okresu implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. Jak prawidłowo stosować się do przepisów i nie wywoływać alertów?

4 czerwca 2020

Aktualności
Szykuje się duża zmiana w rozkładzie dyżurów w powiecie garwolińskim (województwo mazowieckie). Rada powiatu zamierza zmienić uchwałę tak, żeby apteki nie dyżurowały w systemie tygodniowym. Chce wprowadzić dyżury jednodniowe.

4 czerwca 2020

Aktualności
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (działający przy EMA), wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu rekomendację, zgodnie z którą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane dla produktów ...

3 czerwca 2020

4
5
6
7
8
9
10