Aktualności
Niedobory leków mogą sprzyjać kombinatorom i oszustom, bo są dla nich okazją do łatwego zarobku. Natomiast dla pacjentów to czas niepewności, a bywa, że podejmowania ryzykownych działań, na przykład kupowania leków z niepewnych źródeł. Czym to może grozić?

30 października 2019

Aktualności
Futuryści i autorzy opowiadań science fictionprzewidzieli przekształcenie naszego życia z formy białkowej w formę krzemową. Powoli staje się to faktem. Oczywiście (i na szczęście) jeszcze jesteśmy zbudowani z białka, ale wiele sfer naszego życia przenosi się powoli do św...

30 października 2019

Prawo i regulacje
Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego zmniejsza planowane półmilionowe kary za niedostosowanie się lub łamanie dyrektywy antyfałszywkowej. Ich maksymalna wysokość ma wynosić 20 tys. złotych. Dodatkowo zastosowany zostanie system miarkowania kar.

30 października 2019

Prawo i regulacje
Jak wskazuje ZZTF RP Ustawa o zawodzie farmaceuty ingeruje w funkcjonowanie techników farmaceutycznych i odbiera im samodzielność w działaniu gwarantowaną po zakończeniu edukacji.

30 października 2019

Prawo i regulacje
Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednak dla wielu przedstawicieli tego zawodu jest on rozczarowujący, a dokonane w nim nie gwarantują niezależności. Temat komentuje radca prawny - Piotr Sędłak.

30 października 2019

Prawo i regulacje
Producenci, którzy nie dostosowali parku maszynowego i systemów informatycznych do wymogów wynikających z tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, w praktyce wypadli z biznesu leków na receptę, pozostając w grze na poziomie suplementów diety i leków OTC.

30 października 2019

Prawo i regulacje
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie procederu, który spowodował niezagwarantowanie pełnego, nieprzerwanego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trudności te są przyczyną niepokoju pac...

30 października 2019

Aktualności
Powiązania gospodarcze krajów Unii Europejskiej z Wielką Brytanią nie pozwalają nam patrzeć ze spokojem na perspektywę tzw. twardego brexitu. Zgodnie z prognozami Polskiego Instytutu ekonomicznego, jeśli dojdzie do brexitu bez umowy, Europie grozi niedobór leków na pozio...

29 października 2019

Aktualności
Surowe mięso, które leży w slońcu w plastikowych opakowaniach, przeterminowane kiełbasy, które są aż lepkie, wędliny i sery z dala od lodówek... a obok tego wszystkiego przeterminowane o dwa lata leki na receptę.

29 października 2019

Prawo i regulacje
Nowe przepisy to pierwsza próba uporządkowania rynku wyrobów medycznych. Proponowane regulacje mają przede wszystkim ukrócić samowolkę oraz nieetyczne praktyki w ich reklamowaniu.

29 października 2019

4
5
6
7
8
9
10