Aktualności
Zakończyły się wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich.

10 grudnia 2019

Prawo i regulacje
Wszystkie podmioty będące wytwórcami odpadów, w tym również apteki, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Mają na to czas do końca roku. Niedotrzymanie tego terminu grozi olbrzymimi karami, a ...

5 grudnia 2019

Aktualności
Najnowsze doniesienia o zanieczyszczeniu kolejnej substancji czynnej - tym razem metforminy - oraz wciąż nierozwiązany problem z niedoborem leków rodzą pytanie, czy możliwe jest przeniesienie ich produkcji z Azji na Stary Kontynent.

4 grudnia 2019

Aktualności
Stosowana przez prawie 2 mln Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać niebezpieczną dla wątroby i rakotwórczą substancję - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

4 grudnia 2019

Aktualności
Kiedy wycofano się z pomysłu nakładania na apteki ogromnych kar za "niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia delegowanego do dyrektywy antyfałszywkowej", można było przeczytać w niektórych mediach, że Ministerstwo Zdrowia zmniejszyło te kary. Jakby te kary już wcześ...

28 listopada 2019

Aktualności
Zarówno farmaceutów, jak i pacjentów denerwują błędy na e-receptach, utrudniające lub nawet realizację. Nie rozumieją, jak można było uruchomić system, który dopuszcza ich popełnianie.

28 listopada 2019

Aktualności
Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, podobnie jak apteki, jest działalnością koncesjonowaną i wymaga zezwolenia wydanego przez Inspekcję Farmaceutyczną. Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi musi zatru...

28 listopada 2019

Aktualności
Suplementów diety nie będą mogli reklamować lekarze i farmaceuci, nie będzie można ich kręcić w gabinetach lekarskich i aptekach, a reklamy nie będą emitowane przy audycjach dla dzieci - to niektóre z punktów porozumienia zawartego przez nadawców telewizyjni z organizacj...

26 listopada 2019

Opinie
Einstein powiadał, że według niego dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota. Po czym natychmiast dodawał, że co do wszechświata to nie ma pewności. Codzienność utwierdza mnie w przekonaniu, że miał rację i to bynajmniej nie w odniesieniu do wyżej wspomnia...

26 listopada 2019

Aktualności
300 kluczowych klientów Grupy NEUCA wraz z osobami towarzyszącymi oraz przedstawiciele izb aptekarskich i producenci wzięli udział w VII Gali Farmaceuty.

20 listopada 2019

2
3
4
5
6
7
8