Aktualności
Rządowy zespół roboczy opracowuje program szczepień przeciwko COVID-19. Nie próżnuje także Pfizer, który uruchomił pilotażowy program dystrybucji szczepionki. Z kolei Europejska Agencja Leków rozpoczęła trzeci przegląd etapowy (ang. rolling review) szczepionki mRNA, opra...

18 listopada 2020

wiedzAptekarzu
W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wykazu produktów  leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punkta...

18 listopada 2020

wiedzAptekarzu
Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w sesji jesiennej 2020 roku.

18 listopada 2020

Aktualności
Senacka Komisja Zdrowia jednomyślnie przyjęła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Senatorowie przyjęli kilka poprawek: jedna z nich umożliwić ma wykonywanie szczepień w aptekach, a kolejna wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie OC dla farmaceutów świadczących opiekę farma...

17 listopada 2020

Aktualności
W znowelizowanym na początku listopada rozporządzeniu "w sprawie (...) ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii", pojawiło się wiele znaków zapytania. Czy farmaceuci, podobnie jak inni przedstawiciele zawodów medycznych, są zwolnieni z automa...

17 listopada 2020

Aktualności
Choć farmaceuci są zwolnieni z obowiązkowej, automatycznej kwarantanny, to koronawirus uderza w tę grupę zawodową utrudniając pracę w wielu aptekach szpitalnych. Pomocną dłoń w takiej sytuacji wyciągają Wojska Obrony Terytorialnej.

17 listopada 2020

Aktualności
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku otrzymała pismo Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie przypadków realizacji refundowanych recept papierowych, których indywidualne numery identyfikujące nie zostały przydzielone przez Fundusz.

17 listopada 2020

wiedzAptekarzu
URPL opublikował nowe zalecenia wynikające z wystąpienia przypadków postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (ang. progressive multifocal  leukoencephalopathy, PML) w przebiegu łagodnej limfopenii w związku ze stosowaniem produktu Tecfidera (fumaran dimetylu).

17 listopada 2020

wiedzAptekarzu
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała niedawno dwie prace specjalizacyjne. Dziś prezentujemy fragmenty drugiej z nich, autorstwa mgr farm. Anny Baran.

16 listopada 2020

wiedzAptekarzu
W ostatnich tygodniach na stronie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej opublikowane zostały dwie prace w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej. Pierwsza z nich, której fragment prezentujemy, dotyczy leków stosowanych w trądziku.

16 listopada 2020

1
2
3
4
5
6
7