Numery archiwalne

6 kwietnia 2021

Aktualności
Prezydent Andrzej Duda zorganizował wideokonferencję z udziałem samorządu aptekarskiego i przedstawicieli pracodawców aptecznych. Głównym tematem rozmów było zaangażowanie farmaceutów w proces szczepień przeciw COVID-19. Wydarzenie miało dodatkowy, dyplomatyczny kontekst...

2 kwietnia 2021

Opinie
Gdy już nam się wydawało, że mafia lekowa została skutecznie zduszona, pojawił się Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

1 kwietnia 2021

wiedzAptekarzu
Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) wydało ostrzeżenie skierowane do personelu medycznego i pacjentów o zagrożeniach pożarem i wybuchem w przypadku zwiększenia się ilości tlenu w powietrzu podczas stosowania tlenu medycznego w placówkach służby zdrowia. ...

1 kwietnia 2021

Aktualności
Po latach mniej lub bardziej owocnych dyskusji o opiece farmaceutycznej, za sprawą koronawirusa, historia przyspieszyła. Było to widoczne przy okazji procedowania ustawy o zawodzie. Ostatecznie, ustawa o opiece wspomina, choć nie w takim stopniu, jak zakładał jej projekt...

1 kwietnia 2021

wiedzAptekarzu
W związku z przekazanym do zaopiniowania projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który przewiduje usunięcie...

1 kwietnia 2021

wiedzAptekarzu
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) otworzyło rejestrację na część praktyczną szkolenia ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, organizowaną w jednym z centrów symulacji. Mogą do niej przystąpić farmaceuci, którzy ukończyli część teoretyczną kursu. Wyst...

1 kwietnia 2021

wiedzAptekarzu
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 38 serii produktu Febrisan, w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej opakowań leku.

31 marca 2021

Aktualności
Rząd zapowiedział zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które mają być wdrożone w II kwartale 2021 roku. W Polsce pojawić się ma więcej szczepionek, a co za tym idzie więcej punktów szczepień oraz personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia. Przełomową zm...

31 marca 2021

Aktualności
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ograniczenia działania placówek oświatowych, dzieci medyków mają prawo uczęszczać na prowadzone w nich zajęcia. W tej grupie są także dzieci farmaceutów, ale wielu z nich spotkało się z odmowami ze strony dyrekcji szkół i przedszkoli. ...

29 marca 2021

1
2
3
4
5
6
7