wiedzAptekarzu
EMA wprowadza nowe rozwiązania mające na celu usprawniać prace europejskiej sieci rejestracyjnej ds. leków w kontekście rosnącej liczby procedur związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

14 maja 2021

wiedzAptekarzu
Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, obowiązującą od dnia 10 maja 2021 r.

13 maja 2021

Aktualności
Wirus SARS-CoV-2 nie czyta książek. On nie będzie czekał, aż ludzkość zdecyduje się na którąś z technologii. Problemem dzisiejszego świata jest pandemia i ograniczony dostęp do skutecznych szczepionek. Podczas gdy my szukamy tej najlepszej, patrząc z perspektywy europejs...

13 maja 2021

Marketing i zarządzanie
W ostatnim czasie kilkukrotnie zmieniano przepisy wpływające na wystawianie oraz realizację recept. Trudno nadążyć za nimi nie tylko aptekom, ale także lekarzom. Być może w ramach współpracy warto przekazać im wskazówki, które ułatwią pracę wszystkim. Osoby uprawnione do...

13 maja 2021

Aktualności
Połączone komisje senacie - nauki, edukacji i sportu, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisja zdrowia - na wspólnym posiedzeniu dziś rano usunęły z ustawy zapisy dotyczące szczepień w aptekach. Jaki jest tego powód?

13 maja 2021

wiedzAptekarzu
Prezes URPL wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, dla których decyzje wydane zostały w kwietniu 2021 r.

13 maja 2021

wiedzAptekarzu
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną serię produktu leczniczego Petroleum D4 z powodu błędnego oznakowania w zakresie terminu ważności.

13 maja 2021

Aktualności
Z czego wynika zastosowany przelicznik liczby farmaceutów w stosunku do liczby łóżek szpitalnych? - pyta poseł Tomasz Kostuś. Jego zdaniem normy dotyczące zatrudniania farmaceutów w szpitalach, które zostały zawarte w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, są nadmierne.

13 maja 2021

wiedzAptekarzu
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

12 maja 2021

wiedzAptekarzu
Podmiot odpowiedzialny Kedrion S.p.A., w porozumieniu z GIF oraz URPL wydał komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia, w sprawie potencjalnego ryzyka związanego z nieprawidłową sterylizacją wyrobów medycznych zawartych w opakowaniu produktu leczniczego EMOCLOT (...

12 maja 2021

1
2
3
4
5
6
7