Opieka farmaceutyczna
W "Farmacji Polskiej" ukazała się publikacja, której celem było oszacowanie zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne i elementy opieki farmaceutycznej. Autorki podjęły też próbę oszacowania wysokości możliwej odpłatności za nie. Ponadto zbadano m.in. poziom wie...

18 czerwca 2021

Aktualności
Pierwsze apteki zgłosiły się już do Narodowego Programu Szczepień. "Czekam na rozpatrzenie wniosku. Moi pacjenci niecierpliwie dopytują, kiedy ich zaszczepię. Ufają nam, farmaceutom" - napisał mgr farm. Mariusz Politowicz.

17 czerwca 2021

Aktualności
Co się działo w maju i czerwcu na rynku aptecznym? Najważniejsze wydarzenia (ale nie tylko) zebrała Małgorzata Grosman.

17 czerwca 2021

wiedzAptekarzu
Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty. Dokument powstał w związku z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty i ma na celu określenie wymagań dotyczących osób...

17 czerwca 2021

Aktualności
Ile wynosiły wydatki na leki bez recepty (OCT) w Polsce w latach 2010-2015 i 2015-2020 r.? - takie pytanie pojawiło się w interpelacji poseł Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. Ma ono związek z tym, że w Polsce są najwyższe wydatki te produkty.

16 czerwca 2021

Aktualności
Oddziały Wojewódzkie NFZ rozpoczęły nabór wniosków od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień. Jakich formalności należy dochować, jakie wymagania spełnić i jakie wynagrodzenia przewidziano?

16 czerwca 2021

wiedzAptekarzu
Firma AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, w porozumieniu z EMA i URPL, opublikowała zaktualizowane zalecenia dotyczące zespołu rozpadu guza (TLS) u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, przyjmujących lek Venclyxto (wenetoklaks, tabletki powlekane).

15 czerwca 2021

Aktualności
Nie w pierwszej połowie, a "jeszcze w tym roku" Ministerstwo Zdrowia planuje przedstawić swój projekt przepisów, które mają rozwiązać problem aptecznych dyżurów. W jakim kierunku on zmierza?

15 czerwca 2021

wiedzAptekarzu
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Flutixon Neb (Fluticasoni propionas), zawiesiny do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml oraz 2 mg/2 ml.

15 czerwca 2021

Aktualności
- Kiedy zostaną przedstawione do publicznej wiadomości propozycje rozwiązań, które zwiększą produkcję leków w Polsce? - pytała w maju w interpelacji grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

15 czerwca 2021

1
2
3
4
5
6
7