Jest nowe wydanie Farmakopei Polskiej - FP XII 2020. Kolejne online?

Datą, od której obowiązują wymagania określone w FP XII 2020, w zakresie wymagań narodowych, jest dzień 1 stycznia 2021 r. za wyjątkiem danych ujętych w „Wykazie dawek” i w „Wykazie substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych pozycji, tj. Almotriptani malas, Ben...
Ancotil (Flucytosinum) - zalecenia w zakresie stosowania

Bausch Health Poland sp. Z o. o., w imieniu podmiotu odpowiedzialnego Bausch Health Ireland, w porozumieniu z URPL wydał komunikat z informacją o środkach ostrożności, które należy podjąć podczas stosowania leku Ancotil 2,5 g / 250 ml roztwór do infuzji.
Grudniowa lista antywywozowa wydłużona o kilkadziesiąt pozycji

Z 325 w listopadzie do 389 w grudniu wzrosła liczba produktów leczniczych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Farmaceuta skonsultuje w sieci

„Skonsultuj z Farmaceutą” to cykliczna akcja odbywająca się dwa razy w roku. Tym razem, w związku z pandemią koronawirusa, wszystkie towarzyszące jej wydarzenia zostały przeniesione do internetu. Co nas czeka w dniach 2-6 grudnia?
5 najciekawszych grudniowych wydarzeń dla farmaceutów

Obchody 30-lecia Grupy NEUCA, konkursy, szkolenia oraz koncert życzeń to najważniejsze wydarzenia zarezerwowane dla farmaceutów w grudniu. Dlaczego warto się nimi zainteresować? Sprawdźcie nasz przegląd!
Ministerstwo i NRA edukują pacjentów plakatami

Do aptek w całej Polsce docierają plakaty informacyjne, które przypominają pacjentom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii COVID-19 oraz jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Leki niepodlegające finansowaniu w ramach RDTL - komunikat ministerstwa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Realizacja recept w pytaniach i odpowiedziach

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała zestawienie, w którym odpowiada na zgłoszone przez farmaceutów wątpliwości i pytania dotyczące realizacji recept.
Braki tlenu medycznego w aptekach szpitalnych: WIF przypomina o ich zgłaszaniu

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznyprzypomina, że obowiązek raportowania braków produktów leczniczych w ZSMOPL dotyczy także gazów medycznych, w tym tlenu. W ostatnich tygodniach brakowało go w szpitalach w całej Polsce. Deficyt tlenu spowodowany jest zwiększony...
Gliolan (5-ALA) - informacje o stosowaniu produktu leczniczego

Medac GmbH w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPL przekazał informacje dotyczące produktu leczniczego Gliolan (kwas 5-aminolewulinowy, 5-ALA). Co należy zrobić w przypadku opóźnienia operacji po podaniu Gliolanu? Informacje o fluorescencji glejaka innego niż...
Jest nowe wydanie Farmakopei Polskiej - FP XII 2020. Kolejne online?

Datą, od której obowiązują wymagania określone w FP XII 2020, w zakresie wymagań narodowych, jest dzień 1 stycznia 2021 r. za wyjątkiem danych ujętych w „Wykazie dawek” i w „Wykazie substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych pozycji, tj. Almotriptani malas, Ben...
Ancotil (Flucytosinum) - zalecenia w zakresie stosowania

Bausch Health Poland sp. Z o. o., w imieniu podmiotu odpowiedzialnego Bausch Health Ireland, w porozumieniu z URPL wydał komunikat z informacją o środkach ostrożności, które należy podjąć podczas stosowania leku Ancotil 2,5 g / 250 ml roztwór do infuzji.
Grudniowa lista antywywozowa wydłużona o kilkadziesiąt pozycji

Z 325 w listopadzie do 389 w grudniu wzrosła liczba produktów leczniczych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Farmaceuta skonsultuje w sieci

„Skonsultuj z Farmaceutą” to cykliczna akcja odbywająca się dwa razy w roku. Tym razem, w związku z pandemią koronawirusa, wszystkie towarzyszące jej wydarzenia zostały przeniesione do internetu. Co nas czeka w dniach 2-6 grudnia?
5 najciekawszych grudniowych wydarzeń dla farmaceutów

Obchody 30-lecia Grupy NEUCA, konkursy, szkolenia oraz koncert życzeń to najważniejsze wydarzenia zarezerwowane dla farmaceutów w grudniu. Dlaczego warto się nimi zainteresować? Sprawdźcie nasz przegląd!
Ministerstwo i NRA edukują pacjentów plakatami

Do aptek w całej Polsce docierają plakaty informacyjne, które przypominają pacjentom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii COVID-19 oraz jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Leki niepodlegające finansowaniu w ramach RDTL - komunikat ministerstwa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Realizacja recept w pytaniach i odpowiedziach

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała zestawienie, w którym odpowiada na zgłoszone przez farmaceutów wątpliwości i pytania dotyczące realizacji recept.
Braki tlenu medycznego w aptekach szpitalnych: WIF przypomina o ich zgłaszaniu

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznyprzypomina, że obowiązek raportowania braków produktów leczniczych w ZSMOPL dotyczy także gazów medycznych, w tym tlenu. W ostatnich tygodniach brakowało go w szpitalach w całej Polsce. Deficyt tlenu spowodowany jest zwiększony...
4
5
6
7
8
9
10