Flonase Allergy (Fluticasoni propionas) bez recepty

Prezes URPL 16 lipca 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0371/2021 dotyczącą produktu leczniczego Flonase Allergy (Fluticasoni propionas), dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
NFZ w Olsztynie: tych recept farmaceuta nie może wystawić

W związku z analizą danych dotyczących zaordynowanych przez farmaceutów recept, NFZ w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki) przypomina zasady przepisywania recept pro auctore i pro familiae.
Ministerstwo o schematach mieszanych w Narodowym Programie Szczepień

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz Janssen.
Skutki nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowe obowiązki rejestracyjne aptek

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła informację prawną na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.
Wysłuchanie publiczne w ramach konsultacji projektu nowelizacji o refundacji leków

Ministerstwo Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniow...
Nowe rekomendacje dla sarilumabu, tofacytynibu i sulodeksydu

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaktualizowała zbiór zaleceń dla Farmakoterapii COVID-19 poprzez dodanie rekomendacji dla stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu.
Recepty weterynaryjne i numer identyfikujący. Co powinni wiedzieć o nim aptekarze?

GIF wydał komunikat, w którym przypomina, że od 1 lipca na receptach weterynaryjnych, na których przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, powinien znajdować się unikalny numer identyfikujący receptę. To także ważna wiadomoś...
Szczepienia w aptekach i galeriach nie dla wszystkich pacjentów

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wskazuje na możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych i galeriach handlowych. Resort zaznacza jednak, że nie każdy może skorzystać z takiej okazji.
Szczepienia także w aptekach typu "B"

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że szczepienia ochronne przeciw COVID-19, realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień, mogą być realizowane także w tzw. aptekach typu "B".
Koniec z reglamentacją leku Viregyt-K z amantadyną

Ministerstwo Zdrowia od 26 lipca zniosło ograniczenia dotyczące ordynowania i wydawania produktu leczniczego Viregyt-K, który zawiera amantadynę. Przypomnijmy: jego reglamentacja została wprowadzona od 1 grudnia ub.r.
Flonase Allergy (Fluticasoni propionas) bez recepty

Prezes URPL 16 lipca 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0371/2021 dotyczącą produktu leczniczego Flonase Allergy (Fluticasoni propionas), dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
NFZ w Olsztynie: tych recept farmaceuta nie może wystawić

W związku z analizą danych dotyczących zaordynowanych przez farmaceutów recept, NFZ w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki) przypomina zasady przepisywania recept pro auctore i pro familiae.
Ministerstwo o schematach mieszanych w Narodowym Programie Szczepień

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz Janssen.
Skutki nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowe obowiązki rejestracyjne aptek

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła informację prawną na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.
Wysłuchanie publiczne w ramach konsultacji projektu nowelizacji o refundacji leków

Ministerstwo Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniow...
Nowe rekomendacje dla sarilumabu, tofacytynibu i sulodeksydu

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaktualizowała zbiór zaleceń dla Farmakoterapii COVID-19 poprzez dodanie rekomendacji dla stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu.
Recepty weterynaryjne i numer identyfikujący. Co powinni wiedzieć o nim aptekarze?

GIF wydał komunikat, w którym przypomina, że od 1 lipca na receptach weterynaryjnych, na których przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, powinien znajdować się unikalny numer identyfikujący receptę. To także ważna wiadomoś...
Szczepienia w aptekach i galeriach nie dla wszystkich pacjentów

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wskazuje na możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych i galeriach handlowych. Resort zaznacza jednak, że nie każdy może skorzystać z takiej okazji.
Szczepienia także w aptekach typu "B"

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że szczepienia ochronne przeciw COVID-19, realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień, mogą być realizowane także w tzw. aptekach typu "B".
4
5
6
7
8
9
10