EMA przyspiesza procedury w związku z pandemią

EMA wprowadza nowe rozwiązania mające na celu usprawniać prace europejskiej sieci rejestracyjnej ds. leków w kontekście rosnącej liczby procedur związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Majowa lista produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach RDTL

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, obowiązującą od dnia 10 maja 2021 r.
Kwietniowa baza skróceń

Prezes URPL wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, dla których decyzje wydane zostały w kwietniu 2021 r.
Petroleum D4 wycofane z obrotu. Błędny termin ważności

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną serię produktu leczniczego Petroleum D4 z powodu błędnego oznakowania w zakresie terminu ważności.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla dawców krwi i przeszczepów

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
EMOCLOT - potencjalne ryzyko związane z nieprawidłową sterylizacją

Podmiot odpowiedzialny Kedrion S.p.A., w porozumieniu z GIF oraz URPL wydał komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia, w sprawie potencjalnego ryzyka związanego z nieprawidłową sterylizacją wyrobów medycznych zawartych w opakowaniu produktu leczniczego EMOCLOT (...
Majowa lista antywywozowa wydłużona

Ukazało się aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej....
Sotrovimab w leczeniu chorych na COVID-19?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął przegląd etapowy danych dotyczących sotrovimabu (VIR-7831 / GSK4182136), przeciwciała monoklonalnego, opracowanego przez GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology, Inc. do l...
Kwietniowy wykaz leków dopuszczonych do obrotu

Na stronie BIP Urzędu został opublikowany Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2021 roku.
Aplikacja mojeIKP już dostępna. Pacjenci mogą wybrać się do apteki bez numeru PESEL

„mojeIKP” to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia, dzięki której pacjenci mogą korzystać z wybranych funkcjonalności IKP. Umożliwia rejestrację na szczepienie przeciw COVID-19, dostęp do e-recept i skierowań, wykupienie leku w aptece bez konieczno...
EMA przyspiesza procedury w związku z pandemią

EMA wprowadza nowe rozwiązania mające na celu usprawniać prace europejskiej sieci rejestracyjnej ds. leków w kontekście rosnącej liczby procedur związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Majowa lista produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach RDTL

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, obowiązującą od dnia 10 maja 2021 r.
Kwietniowa baza skróceń

Prezes URPL wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, dla których decyzje wydane zostały w kwietniu 2021 r.
Petroleum D4 wycofane z obrotu. Błędny termin ważności

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną serię produktu leczniczego Petroleum D4 z powodu błędnego oznakowania w zakresie terminu ważności.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla dawców krwi i przeszczepów

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
EMOCLOT - potencjalne ryzyko związane z nieprawidłową sterylizacją

Podmiot odpowiedzialny Kedrion S.p.A., w porozumieniu z GIF oraz URPL wydał komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia, w sprawie potencjalnego ryzyka związanego z nieprawidłową sterylizacją wyrobów medycznych zawartych w opakowaniu produktu leczniczego EMOCLOT (...
Majowa lista antywywozowa wydłużona

Ukazało się aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej....
Sotrovimab w leczeniu chorych na COVID-19?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął przegląd etapowy danych dotyczących sotrovimabu (VIR-7831 / GSK4182136), przeciwciała monoklonalnego, opracowanego przez GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology, Inc. do l...
Kwietniowy wykaz leków dopuszczonych do obrotu

Na stronie BIP Urzędu został opublikowany Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2021 roku.
3
4
5
6
7
8
9