Seria leku Tramal wycofana przez GIF. Problem z opakowaniami

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię Tramalu (Tramadoli hydrochloridum), 100 mg/ml, krople doustne, roztwór, 1 butelka 10 ml, podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Niemcy.
Listopadowa lista leków dopuszczonych do obrotu

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2020 roku.
Leki ze skróconymi terminami ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawieni...
Metamizol: ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby

Producenci leków - podmioty odpowiedzialne, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wydały komunikat w sprawie działań niepożądanych metamizolu.
Leki zawierające midazolam i fentanyl - obowiązek podania kodu EAN

GIF opublikował komunikat z informacją dot. wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych.
GIF: płynna glukoza nie dla aptek ogólnodostępnych

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach, opublikowała komunikat świętokrzyskiego WIF w sprawie obrotu preparatem "Płynna Glukoza".
Staże "pod palmami" dla farmaceutów. Nowa edycja

Już po raz czwarty Naczelna Izba Aptekarska we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria zaprasza polskich farmaceutów do skorzystania z Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych.
Czy przestępcy farmaceutyczni mogą czuć się bezkarni?

„Przestępczość farmaceutyczna w okresie pandemii COVID-19” - konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca tego ważnego problemu odbędzie się 9 grudnia w formie on-line.
Oznaczenia kodem GTU_09. Ministerstwo rozwiewa wątpliwości

Dziennik Gazeta Prawna otrzymał stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie oznaczania plików JPK kodem GTU 09 w przypadku transakcji dotyczących niektórych leków. Można mówić o znaczącym uproszczeniu w interpretacji przepisów.
Lista szpitali węzłowych realizujących szczepienia dla personelu medycznego

Ministerstwo Zdrowia udostępniło listę ponad 500 szpitali węzłowych, w których można otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19. Uprawnieni do szczepień są pracownicy ochrony zdrowia, w tym aptekarze oraz kadry administracyjno-techniczne placówek medycznych.
Seria leku Tramal wycofana przez GIF. Problem z opakowaniami

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię Tramalu (Tramadoli hydrochloridum), 100 mg/ml, krople doustne, roztwór, 1 butelka 10 ml, podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Niemcy.
Listopadowa lista leków dopuszczonych do obrotu

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 2020 roku.
Leki ze skróconymi terminami ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawieni...
Metamizol: ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby

Producenci leków - podmioty odpowiedzialne, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wydały komunikat w sprawie działań niepożądanych metamizolu.
Leki zawierające midazolam i fentanyl - obowiązek podania kodu EAN

GIF opublikował komunikat z informacją dot. wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych.
GIF: płynna glukoza nie dla aptek ogólnodostępnych

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach, opublikowała komunikat świętokrzyskiego WIF w sprawie obrotu preparatem "Płynna Glukoza".
Staże "pod palmami" dla farmaceutów. Nowa edycja

Już po raz czwarty Naczelna Izba Aptekarska we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria zaprasza polskich farmaceutów do skorzystania z Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych.
Czy przestępcy farmaceutyczni mogą czuć się bezkarni?

„Przestępczość farmaceutyczna w okresie pandemii COVID-19” - konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca tego ważnego problemu odbędzie się 9 grudnia w formie on-line.
Oznaczenia kodem GTU_09. Ministerstwo rozwiewa wątpliwości

Dziennik Gazeta Prawna otrzymał stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie oznaczania plików JPK kodem GTU 09 w przypadku transakcji dotyczących niektórych leków. Można mówić o znaczącym uproszczeniu w interpretacji przepisów.
3
4
5
6
7
8
9