Dokonywanie zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych

W związku ze znacznym napływem zgłoszeń i powiadomień składanych za pośrednictwem platformy ePUAP URPL przypomina, że należy je składać wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiad...
Wykaz produktów do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych

Na stronie internetowej URPL znajduje się wykaz produktów biobójczych, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji. Jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem: WYKAZ PB, w dwóch załącznikach.
Wydłużony termin składania zamówień na szczepionki dla aptekarzy

Nie do 8, a do 14 października, do godziny 15, można składać zapotrzebowanie na darmowe szczepionki przeciwko grypie dla personelu medycznego, korzystając z formularza dostępnego na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.
Trudne sprawy - jak realizować zapotrzebowania? KOIA podpowiada

W związku z pojawiającymi się błędami Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją zapotrzebowań.
Farmaceuto! Pamiętaj o sprawozdaniu o odpadach!

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że 31 października 2020 roku mija termin złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019.
Przepisy dla farmaceutów w aptekach szpitalnych

Śląska Izba Aptekarska opublikowała informację dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów obowiązujących w ich miejscu pracy. Opracowanie przygotował Krystian Szulc, radca prawny Izby.
Przesunięcie terminu uruchomienia funkcjonalności dla recept 75+

Ministerstwo Zdrowia informuje, że uruchomienie w systemie e-zdrowie (P1) funkcjonalności dla recept 75+ zostało przesunięte na 31 grudnia 2020 r.
Nowe obowiązki apteki od 1 października 2020 roku. Oznaczenie GTU 09

O zmianach przepisów podatkowych od 1 października informuje Śląska Izba Aptekarska. Mowa o obowiązku oznaczenia GTU 09 dostawy (sprzedaży) leków oraz wyrobów medycznych.
Certyfikaty P1 do obsługi recept - uwaga na termin ważności

Kończy się termin ważności certyfikatów P1 wygenerowanych w roku 2018 do obsługi e-recept (2 lata). Ponieważ nie przedłużono automatycznie ważności certyfikatów, konieczne jest wygenerowanie nowych i zainstalowanie ich w systemach aptecznych - przypomina OIA w Krakowie....
Aptekarzu! Pamiętaj o raportowaniu do ZSMOPL

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia przypominają o raportowaniu do ZSMOPL. Poza przekazywaniem informacji o lekach, obowiązkiem raportowym objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektóre wyroby medyczne.                    ...
Dokonywanie zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych

W związku ze znacznym napływem zgłoszeń i powiadomień składanych za pośrednictwem platformy ePUAP URPL przypomina, że należy je składać wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiad...
Wykaz produktów do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych

Na stronie internetowej URPL znajduje się wykaz produktów biobójczych, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji. Jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem: WYKAZ PB, w dwóch załącznikach.
Wydłużony termin składania zamówień na szczepionki dla aptekarzy

Nie do 8, a do 14 października, do godziny 15, można składać zapotrzebowanie na darmowe szczepionki przeciwko grypie dla personelu medycznego, korzystając z formularza dostępnego na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.
Trudne sprawy - jak realizować zapotrzebowania? KOIA podpowiada

W związku z pojawiającymi się błędami Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją zapotrzebowań.
Farmaceuto! Pamiętaj o sprawozdaniu o odpadach!

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że 31 października 2020 roku mija termin złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019.
Przepisy dla farmaceutów w aptekach szpitalnych

Śląska Izba Aptekarska opublikowała informację dla farmaceutów szpitalnych w sprawie przepisów obowiązujących w ich miejscu pracy. Opracowanie przygotował Krystian Szulc, radca prawny Izby.
Przesunięcie terminu uruchomienia funkcjonalności dla recept 75+

Ministerstwo Zdrowia informuje, że uruchomienie w systemie e-zdrowie (P1) funkcjonalności dla recept 75+ zostało przesunięte na 31 grudnia 2020 r.
Nowe obowiązki apteki od 1 października 2020 roku. Oznaczenie GTU 09

O zmianach przepisów podatkowych od 1 października informuje Śląska Izba Aptekarska. Mowa o obowiązku oznaczenia GTU 09 dostawy (sprzedaży) leków oraz wyrobów medycznych.
Certyfikaty P1 do obsługi recept - uwaga na termin ważności

Kończy się termin ważności certyfikatów P1 wygenerowanych w roku 2018 do obsługi e-recept (2 lata). Ponieważ nie przedłużono automatycznie ważności certyfikatów, konieczne jest wygenerowanie nowych i zainstalowanie ich w systemach aptecznych - przypomina OIA w Krakowie....
2
3
4
5
6
7
8