TECENTRIQ (atezolizumab): ryzyko ciężkich niepożądanych reakcji skórnych

Firma F. Hoffmann-La Roche, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPL informuje, że u pacjentów leczonych produktem leczniczym Tecentriq (atezolizumab) zgłaszano ciężkie niepożądane reakcje skórne (SCARs), w tym przypadki zespołu Stevensa-Johnsona (ang. Stevens...
Nowa wersja Listy Surowców Farmaceutycznych

29 marca br. Centrum e-Zdrowia udostępni nową wersję Listy Surowców Farmaceutycznych (LSF).
Testy do diagnostyki zakażeń koronawirusem - informacja URPL

Prezes URPL opublikował informację w sprawie testów do samokontroli stosowanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Kiedy można je dostarczać i udostępniać pacjentom?
Zmiana kategorii dostępności - Heviran PPH bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Heviran PPH (Aciclovirum), tabletki 400 mg. Zmienia ona kategorię dostępności leku z Rp na OTC.
Zmiany i uzupełnienia w Farmakopei Europejskiej

URPL informuje o uzupełnieniach i zmianach zawartości Suplementu 10.4 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej. Stają się one obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Zmiany przepisów ws. podmiotów uprawnionych do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Obecne przepisy obowiązują od 18 lat i zawierają pojęcia, które nie funkcjonują ...
Zolgensma: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej

Firma Novartis Gene Therapies EU Limited, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i URPL informuje o ryzyku wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) po leczeniu produktem leczniczym Zolgensma (onasemnogen abeparwowek).
Import interwencyjny leku Rudotel (medazepam). Ryzyko nieprawidłowego użycia

Z powodu przejściowych problemów z dostępnością leku Rudotel (medazepam, 10 mg, 20 tabl. w opak.), firma Teva uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia na import interwencyjny produktu z rynku niemieckiego, w opakowaniach po 50 tabletek. W związku ze zwiększeniem liczby tablet...
Aktualna lista antywywozowa skrócona o 5 pozycji

Ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Xeljanz (tofacytynib) - są wstępne wyniki badania dotyczące ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych

Firma Pfizer Europe MA EEIG, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL informuje o wstępnych wynikach badania klinicznego dotyczących zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z w...
TECENTRIQ (atezolizumab): ryzyko ciężkich niepożądanych reakcji skórnych

Firma F. Hoffmann-La Roche, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPL informuje, że u pacjentów leczonych produktem leczniczym Tecentriq (atezolizumab) zgłaszano ciężkie niepożądane reakcje skórne (SCARs), w tym przypadki zespołu Stevensa-Johnsona (ang. Stevens...
Nowa wersja Listy Surowców Farmaceutycznych

29 marca br. Centrum e-Zdrowia udostępni nową wersję Listy Surowców Farmaceutycznych (LSF).
Testy do diagnostyki zakażeń koronawirusem - informacja URPL

Prezes URPL opublikował informację w sprawie testów do samokontroli stosowanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Kiedy można je dostarczać i udostępniać pacjentom?
Zmiana kategorii dostępności - Heviran PPH bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Heviran PPH (Aciclovirum), tabletki 400 mg. Zmienia ona kategorię dostępności leku z Rp na OTC.
Zmiany i uzupełnienia w Farmakopei Europejskiej

URPL informuje o uzupełnieniach i zmianach zawartości Suplementu 10.4 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej. Stają się one obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Zmiany przepisów ws. podmiotów uprawnionych do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Obecne przepisy obowiązują od 18 lat i zawierają pojęcia, które nie funkcjonują ...
Zolgensma: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej

Firma Novartis Gene Therapies EU Limited, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i URPL informuje o ryzyku wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) po leczeniu produktem leczniczym Zolgensma (onasemnogen abeparwowek).
Import interwencyjny leku Rudotel (medazepam). Ryzyko nieprawidłowego użycia

Z powodu przejściowych problemów z dostępnością leku Rudotel (medazepam, 10 mg, 20 tabl. w opak.), firma Teva uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia na import interwencyjny produktu z rynku niemieckiego, w opakowaniach po 50 tabletek. W związku ze zwiększeniem liczby tablet...
Aktualna lista antywywozowa skrócona o 5 pozycji

Ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2
3
4
5
6
7
8