Wziewne kortykosteroidy w terapii COVID-19 - brak dowodów na skuteczność

Grupa zadaniowa EMA ds. COVID-19 (COVID-ETF) informuje, że nie posiada wystarczających dowodów na potwierdzenie korzyści ze stosowania wziewnych kortykosteroidów u osób z COVID-19. Badania nie stwierdziły przeciwwskazań ani zagrożeń dla bezpieczeństwa, tym niemniej jedna...
INOmax (tlenek azotu) - problemy z zamykaniem zaworów

URPL ostrzega przed problemami z zamykaniem zaworów butli z tlenkiem azotu - po rozpoczęciu ich użytkowania - i zaleca środki ostrożności, które należy zachować przy odłączaniu butli od reduktorów ciśnienia.
Szczepionka Pfizera dla dzieci w wieku od 12. do 15. roku życia

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP EMA) wydał pozytywną opinię na temat rozszerzenia wskazania szczepionki Comirnaty (Pfizer / BioNTech) do stosowania u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.
URPL o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

URPL wydał komunikat w związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 26 maja 2021 r., zgodnie z art. 123 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych - wymagania i wyjaśnienia GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotował przewodnik dot. weryfikacji autentyczności produktów leczniczych - wymagania i wyjaśnienia. Ma on przybliżyć farmaceutom zasady weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.
EMA o zanieczyszczeniach alkaloidami pirolizydynowymi

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, że kontrola jakości produktu leczniczego roślinnego powinna uwzględniać zanieczyszczenia alkaloidami pirolizydynowymi. Komunikat w tej sprawie wydał URPL.
Środki do dezynfekcji już bez odstępstw od wymogów rejestracyjnych

URPL wydał komunikat w sprawie ustania przesłanki do wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych do dezynfekcji w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012.
Ryzyko zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających sartany

URPL informuje, że na stronie internetowej CMDh w zakładce „Advice from CMDh”, w związku z potwierdzeniem wystąpienia zanieczyszczenia związkiem azydkowym ibersartanu, została opublikowana informacja dla podmiotów odpowiedzialnych. Dotyczy ona ryzyka wystąpienia zanieczy...
RODO w aptece - poradnik NIA

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała poradnik prawny dotyczący stosowania w aptece przepisów RODO – „Poradnik prawny – RODO w Aptece”. Powstał on w związku z licznymi zapytaniami farmaceutów dotyczącymi stosowania w aptece przepisów o ochronie danych osobowych.
Zmiany schematów szczepień przeciw COVID-19

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna.
Wziewne kortykosteroidy w terapii COVID-19 - brak dowodów na skuteczność

Grupa zadaniowa EMA ds. COVID-19 (COVID-ETF) informuje, że nie posiada wystarczających dowodów na potwierdzenie korzyści ze stosowania wziewnych kortykosteroidów u osób z COVID-19. Badania nie stwierdziły przeciwwskazań ani zagrożeń dla bezpieczeństwa, tym niemniej jedna...
INOmax (tlenek azotu) - problemy z zamykaniem zaworów

URPL ostrzega przed problemami z zamykaniem zaworów butli z tlenkiem azotu - po rozpoczęciu ich użytkowania - i zaleca środki ostrożności, które należy zachować przy odłączaniu butli od reduktorów ciśnienia.
Szczepionka Pfizera dla dzieci w wieku od 12. do 15. roku życia

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP EMA) wydał pozytywną opinię na temat rozszerzenia wskazania szczepionki Comirnaty (Pfizer / BioNTech) do stosowania u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.
URPL o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

URPL wydał komunikat w związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 26 maja 2021 r., zgodnie z art. 123 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.
Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych - wymagania i wyjaśnienia GIF

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotował przewodnik dot. weryfikacji autentyczności produktów leczniczych - wymagania i wyjaśnienia. Ma on przybliżyć farmaceutom zasady weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.
EMA o zanieczyszczeniach alkaloidami pirolizydynowymi

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, że kontrola jakości produktu leczniczego roślinnego powinna uwzględniać zanieczyszczenia alkaloidami pirolizydynowymi. Komunikat w tej sprawie wydał URPL.
Środki do dezynfekcji już bez odstępstw od wymogów rejestracyjnych

URPL wydał komunikat w sprawie ustania przesłanki do wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych do dezynfekcji w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012.
Ryzyko zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających sartany

URPL informuje, że na stronie internetowej CMDh w zakładce „Advice from CMDh”, w związku z potwierdzeniem wystąpienia zanieczyszczenia związkiem azydkowym ibersartanu, została opublikowana informacja dla podmiotów odpowiedzialnych. Dotyczy ona ryzyka wystąpienia zanieczy...
RODO w aptece - poradnik NIA

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała poradnik prawny dotyczący stosowania w aptece przepisów RODO – „Poradnik prawny – RODO w Aptece”. Powstał on w związku z licznymi zapytaniami farmaceutów dotyczącymi stosowania w aptece przepisów o ochronie danych osobowych.
2
3
4
5
6
7
8