Schematy szczepień przeciw COVID-19: jaki odstęp między dawkami? AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych (5 marca 2021 r.) oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów, wydał zalecenia w zakresie schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepie...
eZWM będzie niedostępny. Jak weryfikować uprawnienia do świadczeń?

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z pracami serwisowymi system eZWM będzie niedostępny od piątku 12 marca (od godz. 20:00) do niedzieli 14 marca.
Lista leków ze skróconymi terminami ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawieni...
Fundacja KOWAL o narzędziu do weryfikacji skanerów

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje, że na stronie EMVO znajduje się narzędzie do weryfikacji poprawności działania skanera.
Nieopłacanie składek a wykreślenie z rejestru farmaceutów

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis. Opisuje on przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów, gdy nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2...
GIF wycofał dwa leki dla astmatyków

GIF wycofuje z obrotu Formoterol Easyhaler oraz Bufomix Easyhaler (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finalndii), z powodu wady jakościowej inhalatora.
Witamina D - aktualne zalecenia dawkowania

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Suplementów Diety zaktualizowana została maksymalna zawartość witaminy D w suplementach diety.
Mensil Max (Sildenafilum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Mensil Max (Sildenafilum), tabletki do rozgryzania i żucia, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
Nitroxolin forte (Nitroxolinum) wycofany z obrotu

GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Nitroxolin forte (Nitroxolinum), 250 mg, kapsułki miękkie, ze względu na wyniki nowych analiz dotyczących zanieczyszczeń występujących w substancji czynnej.
Silimax wycofany z obrotu. Błędnie oznakowany kartonik

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu produkt leczniczy Silimax, 70 mg, kapsułki twarde, z powodu wady jakościowej - błędnie oznaczonego opakowania zewnętrznego.
Schematy szczepień przeciw COVID-19: jaki odstęp między dawkami? AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych (5 marca 2021 r.) oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów, wydał zalecenia w zakresie schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepie...
eZWM będzie niedostępny. Jak weryfikować uprawnienia do świadczeń?

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z pracami serwisowymi system eZWM będzie niedostępny od piątku 12 marca (od godz. 20:00) do niedzieli 14 marca.
Lista leków ze skróconymi terminami ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawieni...
Fundacja KOWAL o narzędziu do weryfikacji skanerów

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków informuje, że na stronie EMVO znajduje się narzędzie do weryfikacji poprawności działania skanera.
Nieopłacanie składek a wykreślenie z rejestru farmaceutów

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis. Opisuje on przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów, gdy nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2...
GIF wycofał dwa leki dla astmatyków

GIF wycofuje z obrotu Formoterol Easyhaler oraz Bufomix Easyhaler (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finalndii), z powodu wady jakościowej inhalatora.
Witamina D - aktualne zalecenia dawkowania

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Suplementów Diety zaktualizowana została maksymalna zawartość witaminy D w suplementach diety.
Mensil Max (Sildenafilum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Mensil Max (Sildenafilum), tabletki do rozgryzania i żucia, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
Nitroxolin forte (Nitroxolinum) wycofany z obrotu

GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Nitroxolin forte (Nitroxolinum), 250 mg, kapsułki miękkie, ze względu na wyniki nowych analiz dotyczących zanieczyszczeń występujących w substancji czynnej.
1
2
3
4
5
6
7