Lisinoratio 5 wycofany z obrotu. Możliwe zanieczyszczenie

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w obrotu Lisinoratio 5 (5 mg, 30 tabletek), z powodu możliwego zanieczyszczenia ibuprofenem.
Ulotka Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań - do pobrania

Obliczanie i dokumentowanie stażu pracy w aptece - wnioski na rękojmie na kierownika

W związku z koniecznością właściwego procedowania wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie pisma zawierającego wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia.
Leki dopuszczone do obrotu we wrześniu 2020 roku

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ubiegłym miesiącu. Lista zawiera 44 pozycje.
Aptekarzu! Pamiętaj o raportowaniu do ZSMOPL

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia przypominają o raportowaniu do ZSMOPL. Poza przekazywaniem informacji o lekach, obowiązkiem raportowym objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektóre wyroby medyczne.                    ...
Dokonywanie zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych

W związku ze znacznym napływem zgłoszeń i powiadomień składanych za pośrednictwem platformy ePUAP URPL przypomina, że należy je składać wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiad...
Wykaz produktów do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych

Na stronie internetowej URPL znajduje się wykaz produktów biobójczych, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji. Jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem: WYKAZ PB, w dwóch załącznikach.
Wydłużony termin składania zamówień na szczepionki dla aptekarzy

Nie do 8, a do 14 października, do godziny 15, można składać zapotrzebowanie na darmowe szczepionki przeciwko grypie dla personelu medycznego, korzystając z formularza dostępnego na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.
Trudne sprawy - jak realizować zapotrzebowania? KOIA podpowiada

W związku z pojawiającymi się błędami Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją zapotrzebowań.
Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku    

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ opublikowała informację dotyczącą wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specj...
Lisinoratio 5 wycofany z obrotu. Możliwe zanieczyszczenie

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w obrotu Lisinoratio 5 (5 mg, 30 tabletek), z powodu możliwego zanieczyszczenia ibuprofenem.
Ulotka Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań - do pobrania

Obliczanie i dokumentowanie stażu pracy w aptece - wnioski na rękojmie na kierownika

W związku z koniecznością właściwego procedowania wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie pisma zawierającego wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia.
Leki dopuszczone do obrotu we wrześniu 2020 roku

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ubiegłym miesiącu. Lista zawiera 44 pozycje.
Aptekarzu! Pamiętaj o raportowaniu do ZSMOPL

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia przypominają o raportowaniu do ZSMOPL. Poza przekazywaniem informacji o lekach, obowiązkiem raportowym objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektóre wyroby medyczne.                    ...
Dokonywanie zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych

W związku ze znacznym napływem zgłoszeń i powiadomień składanych za pośrednictwem platformy ePUAP URPL przypomina, że należy je składać wyłącznie w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiad...
Wykaz produktów do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych

Na stronie internetowej URPL znajduje się wykaz produktów biobójczych, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji. Jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem: WYKAZ PB, w dwóch załącznikach.
Wydłużony termin składania zamówień na szczepionki dla aptekarzy

Nie do 8, a do 14 października, do godziny 15, można składać zapotrzebowanie na darmowe szczepionki przeciwko grypie dla personelu medycznego, korzystając z formularza dostępnego na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.
Trudne sprawy - jak realizować zapotrzebowania? KOIA podpowiada

W związku z pojawiającymi się błędami Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o najważniejszych kwestiach związanych z realizacją zapotrzebowań.
1
2
3
4
5