Zwrot produktu leczniczego RoActemra / Tocilinizumab

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie procedury zwrotu produktu leczniczego RoActemra / Tocilinizumab, dokonywanego przez podmioty lecznicze.
Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty - jest projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty. Dokument powstał w związku z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty i ma na celu określenie wymagań dotyczących osób...
Zaktualizowane zalecenia dotyczące stosowania leku Venclyxto

Firma AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, w porozumieniu z EMA i URPL, opublikowała zaktualizowane zalecenia dotyczące zespołu rozpadu guza (TLS) u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, przyjmujących lek Venclyxto (wenetoklaks, tabletki powlekane).
Zawiesina do nebulizacji Flutixon Neb wycofana

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Flutixon Neb (Fluticasoni propionas), zawiesiny do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml oraz 2 mg/2 ml.
EMA bada ewentualny związek szczepionek z zapaleniem mięśnia sercowego

Komitet PRAC EMA kontynuuje prace nad oceną bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciw COVID-19, typu mRNA i wektorowych . Prace koncentrują się wokół działań niepożądanych u osób zaszczepionych, takich jak zapalenie mięśnia sercowego oraz osierdzia.
Do apteki z legitymacją weterana oraz dokumentem tożsamości

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przypomina, że legitymacja potwierdzająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących żołnierzom lub weteranom poszkodowanym nie służy do oficjalnego stwierdzenia tożsamości. Aby była ważna, konie...
Majowa baza skróceń - 28 produktów leczniczych

Prezes URPL wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2021 roku.
Lecetax (Levocetirizini dihydrochloridum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Lecetax (Levocetirizini dihydrochloridum), tabletki powlekane 5 mg, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: 20416.
Jak wdrożyć szczepienia w aptece? Webinary ASZ

W nadchodzącym tygodniu Aptekarska Szkoła Zarządzania (Grupa NEUCA) organizuje aż trzy webinary. Szczególną uwagę warto zwrócić na piątkowe szkolenie (18.06), podczas którego poruszone zostaną stosunkowo nowe zagadnienia związane z przeprowadzaniem szczepień ochronnych w...
UoZF - procedury i wzory dokumentów od KOIA

W związku z wejściem w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, w oparciu o obowiązujące akty prawne, Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska opracowała najważniejsze procedury i wzory dokumentów, które będą pomocne w codziennej pracy w aptece.
Zwrot produktu leczniczego RoActemra / Tocilinizumab

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie procedury zwrotu produktu leczniczego RoActemra / Tocilinizumab, dokonywanego przez podmioty lecznicze.
Komisja orzekająca o stanie zdrowia farmaceuty - jest projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty. Dokument powstał w związku z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty i ma na celu określenie wymagań dotyczących osób...
Zaktualizowane zalecenia dotyczące stosowania leku Venclyxto

Firma AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, w porozumieniu z EMA i URPL, opublikowała zaktualizowane zalecenia dotyczące zespołu rozpadu guza (TLS) u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, przyjmujących lek Venclyxto (wenetoklaks, tabletki powlekane).
Zawiesina do nebulizacji Flutixon Neb wycofana

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Flutixon Neb (Fluticasoni propionas), zawiesiny do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml oraz 2 mg/2 ml.
EMA bada ewentualny związek szczepionek z zapaleniem mięśnia sercowego

Komitet PRAC EMA kontynuuje prace nad oceną bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciw COVID-19, typu mRNA i wektorowych . Prace koncentrują się wokół działań niepożądanych u osób zaszczepionych, takich jak zapalenie mięśnia sercowego oraz osierdzia.
Do apteki z legitymacją weterana oraz dokumentem tożsamości

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przypomina, że legitymacja potwierdzająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących żołnierzom lub weteranom poszkodowanym nie służy do oficjalnego stwierdzenia tożsamości. Aby była ważna, konie...
Majowa baza skróceń - 28 produktów leczniczych

Prezes URPL wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2021 roku.
Lecetax (Levocetirizini dihydrochloridum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Lecetax (Levocetirizini dihydrochloridum), tabletki powlekane 5 mg, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: 20416.
Jak wdrożyć szczepienia w aptece? Webinary ASZ

W nadchodzącym tygodniu Aptekarska Szkoła Zarządzania (Grupa NEUCA) organizuje aż trzy webinary. Szczególną uwagę warto zwrócić na piątkowe szkolenie (18.06), podczas którego poruszone zostaną stosunkowo nowe zagadnienia związane z przeprowadzaniem szczepień ochronnych w...
1
2
3
4
5
6
7