Apteki i specjalne uprawnienia pacjentów. O czym należy pamiętać?

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności przestrzegania zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020. poz. 1398, z późn. zm.) w zakresie uprawnień do korzystania poza ko...
Nowa, krótsza lista antywozowa. 377 produktów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej....
Szczepionki przeciwko grypie - możliwość zgłaszania zapotrzebowania

Ministerstwo Zdrowia wydało komunika w sprawie szczepionek przeciwko grypie. Przychodnie POZ oraz inne podmioty lecznicze, które posiadają umowę z NFZ, mogą składać zapotrzebowanie na takie szczepionki dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości ich nabycia we własnym zak...
Leki z importu równoległego - listopad i grudzień 2020

URPL opublikował dwa wykazy produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w listopadzie i grudniu 2020 roku.
Badanie aptek i punktów aptecznych. Do kiedy sprawozdanie?

GUS przypomina o obowiązku sprawozdawczym, którym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2020 roku. Aktualne formularze można wypełnić na po zalogowaniu się na stronie internetowej raport.stat.gov.pl. T...
Grudniowa baza skróceń terminów ważności pozwoleń

Na stronie internetowej URPL opublikowany został wykaz decyzji wydanych w grudniu 2020 roku w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym.
Produkt leczniczy SOLU-MEDROL bez laktozy

URPL opublikował komunikat Pfizera w sprawie zmian w składzie SOLU-MEDROLU (Methylprednisolonum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 40 mg), z zawierającego laktozę na produkt leczniczy niezawierający laktozy.
HyQvia z niegroźną wadą jakościową

Firma Takeda Pharma, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL, poinformowała o wykryciu wady jakościowej produktu leczniczego HyQvia 100 mg/ml, roztwór do infuzji do podania podskórnego.
Jest nowy wykaz prekursorów kategorii 1

GIF informuje, że od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych. Niżej wymienione substancje zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporząd...
Ministerstwo o produktach niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL

Poznaliśmy wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na dzień 1 stycznia 2021 r.
Apteki i specjalne uprawnienia pacjentów. O czym należy pamiętać?

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności przestrzegania zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020. poz. 1398, z późn. zm.) w zakresie uprawnień do korzystania poza ko...
Nowa, krótsza lista antywozowa. 377 produktów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej....
Szczepionki przeciwko grypie - możliwość zgłaszania zapotrzebowania

Ministerstwo Zdrowia wydało komunika w sprawie szczepionek przeciwko grypie. Przychodnie POZ oraz inne podmioty lecznicze, które posiadają umowę z NFZ, mogą składać zapotrzebowanie na takie szczepionki dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości ich nabycia we własnym zak...
Leki z importu równoległego - listopad i grudzień 2020

URPL opublikował dwa wykazy produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w listopadzie i grudniu 2020 roku.
Badanie aptek i punktów aptecznych. Do kiedy sprawozdanie?

GUS przypomina o obowiązku sprawozdawczym, którym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2020 roku. Aktualne formularze można wypełnić na po zalogowaniu się na stronie internetowej raport.stat.gov.pl. T...
Grudniowa baza skróceń terminów ważności pozwoleń

Na stronie internetowej URPL opublikowany został wykaz decyzji wydanych w grudniu 2020 roku w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym.
Produkt leczniczy SOLU-MEDROL bez laktozy

URPL opublikował komunikat Pfizera w sprawie zmian w składzie SOLU-MEDROLU (Methylprednisolonum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 40 mg), z zawierającego laktozę na produkt leczniczy niezawierający laktozy.
HyQvia z niegroźną wadą jakościową

Firma Takeda Pharma, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL, poinformowała o wykryciu wady jakościowej produktu leczniczego HyQvia 100 mg/ml, roztwór do infuzji do podania podskórnego.
Jest nowy wykaz prekursorów kategorii 1

GIF informuje, że od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych. Niżej wymienione substancje zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporząd...
1
2
3
4
5
6
7