Desetax (Desloratadinum) dostępny bez recepty

URPL wydał decyzję w sprawie zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego Desetax (Desloratadinum), roztwór doustny, 0,5 mg/ml - z Rp na OTC.
PLMVS w pytaniach i odpowiedziach Fundacji KOWAL

Wychodząc naprzeciw najczęściej pojawiającym się kwestiom związanym z systemem PLMVS Fundacja KOWAL przygotowała zbiór odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić budzące wątpliwości zagadnienia.
Lignocain 2% (Lidocaini hydrochloridum) wycofany z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Lignocain 2% (Lidocaini hydrochloridum), 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 20 poj. 20 ml; numer serii: 20251011, termin ważności: 05.2023; podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsunge...
EIGA o zagrożeniach stwarzanych w placówkach służby zdrowia przez atmosferę wzbogaconą w tlen

Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) wydało ostrzeżenie skierowane do personelu medycznego i pacjentów o zagrożeniach pożarem i wybuchem w przypadku zwiększenia się ilości tlenu w powietrzu podczas stosowania tlenu medycznego w placówkach służby zdrowia. ...
Pismo NRA do Ministra Zdrowia w sprawie projektu zmiany składu komisji konkursowej

W związku z przekazanym do zaopiniowania projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który przewiduje usunięcie...
Nabór na szkolenia praktyczne z wykonywania szczepień - ważne informacje

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) otworzyło rejestrację na część praktyczną szkolenia ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, organizowaną w jednym z centrów symulacji. Mogą do niej przystąpić farmaceuci, którzy ukończyli część teoretyczną kursu. Wyst...
Febrisan wycofany z obrotu. Uszkodzenia opakowań

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 38 serii produktu Febrisan, w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej opakowań leku.
Szczepionka AstraZeneca - jakie objawy mogą wskazywać na ryzyko groźnych powikłań?

AstraZeneca AB w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL wydały komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Informują w nim o ryzyku wystąpienia małopłytkowości i zaburzeń krzepnięcia.
Xeljanz (tofacytynib) - są wstępne wyniki badania dotyczące ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych

Firma Pfizer Europe MA EEIG, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL informuje o wstępnych wynikach badania klinicznego dotyczących zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z w...
PPK w aptekach. Do kiedy trzeba podpisać umowę? Kto nie ma takiego obowiązku?

Zbliżają się terminy wprowadzenia przez pracodawców (bez względu na stan zatrudnienia) Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczy to również właścicieli aptek. Kiedy mijają terminy na podpisanie stosownych umów? Czy wszyscy pracodawcy mają taki obowiązek?
Desetax (Desloratadinum) dostępny bez recepty

URPL wydał decyzję w sprawie zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego Desetax (Desloratadinum), roztwór doustny, 0,5 mg/ml - z Rp na OTC.
PLMVS w pytaniach i odpowiedziach Fundacji KOWAL

Wychodząc naprzeciw najczęściej pojawiającym się kwestiom związanym z systemem PLMVS Fundacja KOWAL przygotowała zbiór odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić budzące wątpliwości zagadnienia.
Lignocain 2% (Lidocaini hydrochloridum) wycofany z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Lignocain 2% (Lidocaini hydrochloridum), 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 20 poj. 20 ml; numer serii: 20251011, termin ważności: 05.2023; podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsunge...
EIGA o zagrożeniach stwarzanych w placówkach służby zdrowia przez atmosferę wzbogaconą w tlen

Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) wydało ostrzeżenie skierowane do personelu medycznego i pacjentów o zagrożeniach pożarem i wybuchem w przypadku zwiększenia się ilości tlenu w powietrzu podczas stosowania tlenu medycznego w placówkach służby zdrowia. ...
Pismo NRA do Ministra Zdrowia w sprawie projektu zmiany składu komisji konkursowej

W związku z przekazanym do zaopiniowania projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który przewiduje usunięcie...
Nabór na szkolenia praktyczne z wykonywania szczepień - ważne informacje

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) otworzyło rejestrację na część praktyczną szkolenia ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, organizowaną w jednym z centrów symulacji. Mogą do niej przystąpić farmaceuci, którzy ukończyli część teoretyczną kursu. Wyst...
Febrisan wycofany z obrotu. Uszkodzenia opakowań

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 38 serii produktu Febrisan, w związku ze stwierdzeniem wady jakościowej opakowań leku.
Szczepionka AstraZeneca - jakie objawy mogą wskazywać na ryzyko groźnych powikłań?

AstraZeneca AB w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL wydały komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Informują w nim o ryzyku wystąpienia małopłytkowości i zaburzeń krzepnięcia.
Xeljanz (tofacytynib) - są wstępne wyniki badania dotyczące ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych

Firma Pfizer Europe MA EEIG, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz URPL informuje o wstępnych wynikach badania klinicznego dotyczących zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z w...
1
2
3
4
5
6
7