Środki ochrony i dezynfekcja w aptekach - izba przypomina

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie wydała komunikat w sprawie zapewnienia środków ochrony oraz obowiązku dezynfekowania powierzchni.
Recepty dla kobiet w ciąży i populacji 75+. Identyfikatory OW NFZ a refundacja. Protest NIA

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym informowało, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychcza...
Dwie zmiany w Centrum e-Zdrowia w najbliższych dniach!

Nowa wersja platformy e-PLOZ oraz integracja Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej to zmiany, które Centrum e-Zdrowia wprowadza w najbliższy piątek i poniedziałek (23 i 26 października).
Realizacja recepty możliwa nie tylko przez jej właściciela!

W związku z wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece przez inną osobę, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń. Pomoc w realizacji recepty nazywa "wyrazem dbałości o z...
Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku    

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ opublikowała informację dotyczącą wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specj...
Lisinoratio 5 wycofany z obrotu. Możliwe zanieczyszczenie

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w obrotu Lisinoratio 5 (5 mg, 30 tabletek), z powodu możliwego zanieczyszczenia ibuprofenem.
Ulotka Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań - do pobrania

Obliczanie i dokumentowanie stażu pracy w aptece - wnioski na rękojmie na kierownika

W związku z koniecznością właściwego procedowania wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie pisma zawierającego wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia.
Leki dopuszczone do obrotu we wrześniu 2020 roku

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ubiegłym miesiącu. Lista zawiera 44 pozycje.
Oznaczenie GTU 09: Krajowa Izba Skarbowa odpowiada, jak stosować w aptekach

W związku z wątpliwościami oznaczania dostaw kodem GTU 09 w aptekach Śląska Izba Aptekarska skierowała do Krajowej Izby Skarbowej prośbę o wyjaśnienie zakresu jego stosowania.
Środki ochrony i dezynfekcja w aptekach - izba przypomina

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie wydała komunikat w sprawie zapewnienia środków ochrony oraz obowiązku dezynfekowania powierzchni.
Recepty dla kobiet w ciąży i populacji 75+. Identyfikatory OW NFZ a refundacja. Protest NIA

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym informowało, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychcza...
Dwie zmiany w Centrum e-Zdrowia w najbliższych dniach!

Nowa wersja platformy e-PLOZ oraz integracja Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej to zmiany, które Centrum e-Zdrowia wprowadza w najbliższy piątek i poniedziałek (23 i 26 października).
Realizacja recepty możliwa nie tylko przez jej właściciela!

W związku z wątpliwościami, czy recepta wystawiona przez osobę uprawnioną na rzecz danego pacjenta może zostać zrealizowana w aptece przez inną osobę, Minister Zdrowia informuje, że nie ma w tym względzie obostrzeń. Pomoc w realizacji recepty nazywa "wyrazem dbałości o z...
Refundacja leków od stycznia do lipca 2020 roku    

W związku art. 102 ust. 5 pkt. 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ opublikowała informację dotyczącą wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specj...
Lisinoratio 5 wycofany z obrotu. Możliwe zanieczyszczenie

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w obrotu Lisinoratio 5 (5 mg, 30 tabletek), z powodu możliwego zanieczyszczenia ibuprofenem.
Ulotka Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań - do pobrania

Obliczanie i dokumentowanie stażu pracy w aptece - wnioski na rękojmie na kierownika

W związku z koniecznością właściwego procedowania wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie pisma zawierającego wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia.
Leki dopuszczone do obrotu we wrześniu 2020 roku

URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ubiegłym miesiącu. Lista zawiera 44 pozycje.
1
2
3
4
5