Serializacja a ZSMOPL

Rok 2019 przejdzie do historii polskiej branży farmaceutycznej jako czas wdrożenia ważnych i rozległych zmian informatycznych: Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS), Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Lec...
Apteko, pamiętaj o rejestracji w BDO!

Wszystkie podmioty będące wytwórcami odpadów, w tym również apteki, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Mają na to czas do końca roku. Niedotrzymanie tego terminu grozi olbrzymimi karami, a ...
„Uporczywie”, czyli pogrzebana niezależność farmaceutów

Ponad 500 stron liczy upubliczniony raport z uwagami do ustawy o zawodzie farmaceuty, zgłoszonymi przez instytucje, organizacje i osoby prywatne. Część uwag, uwzględnionych przez Ministerstwo Zdrowia, niepokoi i wzbudza obawy.
Weryfikacja autentyczności leków: niższe kary dla farmaceutów

Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego zmniejsza planowane półmilionowe kary za niedostosowanie się lub łamanie dyrektywy antyfałszywkowej. Ich maksymalna wysokość ma wynosić 20 tys. złotych. Dodatkowo zastosowany zostanie system miarkowania kar.
ZZTF RP zapowiada protest w obronie uprawnień techników farmaceutycznych

Jak wskazuje ZZTF RP Ustawa o zawodzie farmaceuty ingeruje w funkcjonowanie techników farmaceutycznych i odbiera im samodzielność w działaniu gwarantowaną po zakończeniu edukacji.
Piotr Sędłak o UOZ: projektowane przepisy zdają się bardziej baczyć na interes pracodawców aptecznych

Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednak dla wielu przedstawicieli tego zawodu jest on rozczarowujący, a dokonane w nim nie gwarantują niezależności. Temat komentuje radca prawny - Piotr Sędłak.
Konsekwencje serializacji

Producenci, którzy nie dostosowali parku maszynowego i systemów informatycznych do wymogów wynikających z tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, w praktyce wypadli z biznesu leków na receptę, pozostając w grze na poziomie suplementów diety i leków OTC.
RPO zaniepokojony konsekwencjami nielegalnego wywozu leków wskazuje swoje rozwiązania

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie procederu, który spowodował niezagwarantowanie pełnego, nieprzerwanego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trudności te są przyczyną niepokoju pac...
Wyroby medyczne pod kontrolą

Nowe przepisy to pierwsza próba uporządkowania rynku wyrobów medycznych. Proponowane regulacje mają przede wszystkim ukrócić samowolkę oraz nieetyczne praktyki w ich reklamowaniu.
Spór o 1 procent trwa.       PharmaNET vs. NRA

Pięć przełomowych wyrokow NSA kończy spór na rynku aptecznym - obwieszcza ZPA PharmaNET. Według NRA prawnicy tego związku zbyt szybko otworzyli szampana.
Serializacja a ZSMOPL

Rok 2019 przejdzie do historii polskiej branży farmaceutycznej jako czas wdrożenia ważnych i rozległych zmian informatycznych: Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS), Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Lec...
Apteko, pamiętaj o rejestracji w BDO!

Wszystkie podmioty będące wytwórcami odpadów, w tym również apteki, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Mają na to czas do końca roku. Niedotrzymanie tego terminu grozi olbrzymimi karami, a ...
„Uporczywie”, czyli pogrzebana niezależność farmaceutów

Ponad 500 stron liczy upubliczniony raport z uwagami do ustawy o zawodzie farmaceuty, zgłoszonymi przez instytucje, organizacje i osoby prywatne. Część uwag, uwzględnionych przez Ministerstwo Zdrowia, niepokoi i wzbudza obawy.
Weryfikacja autentyczności leków: niższe kary dla farmaceutów

Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego zmniejsza planowane półmilionowe kary za niedostosowanie się lub łamanie dyrektywy antyfałszywkowej. Ich maksymalna wysokość ma wynosić 20 tys. złotych. Dodatkowo zastosowany zostanie system miarkowania kar.
ZZTF RP zapowiada protest w obronie uprawnień techników farmaceutycznych

Jak wskazuje ZZTF RP Ustawa o zawodzie farmaceuty ingeruje w funkcjonowanie techników farmaceutycznych i odbiera im samodzielność w działaniu gwarantowaną po zakończeniu edukacji.
Piotr Sędłak o UOZ: projektowane przepisy zdają się bardziej baczyć na interes pracodawców aptecznych

Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednak dla wielu przedstawicieli tego zawodu jest on rozczarowujący, a dokonane w nim nie gwarantują niezależności. Temat komentuje radca prawny - Piotr Sędłak.
Konsekwencje serializacji

Producenci, którzy nie dostosowali parku maszynowego i systemów informatycznych do wymogów wynikających z tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, w praktyce wypadli z biznesu leków na receptę, pozostając w grze na poziomie suplementów diety i leków OTC.
RPO zaniepokojony konsekwencjami nielegalnego wywozu leków wskazuje swoje rozwiązania

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie procederu, który spowodował niezagwarantowanie pełnego, nieprzerwanego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trudności te są przyczyną niepokoju pac...
Wyroby medyczne pod kontrolą

Nowe przepisy to pierwsza próba uporządkowania rynku wyrobów medycznych. Proponowane regulacje mają przede wszystkim ukrócić samowolkę oraz nieetyczne praktyki w ich reklamowaniu.
1
2
3
4
5
6
7