Zakażenia układu moczowo-płciowego u ciężarnych

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu naszych pacjentek. Jednak zmiany zachodzące w funkcjonowaniu ciała kobiety mogą powodować skłonność do pojawienia się zakażeń układu moczowo-płciowego. Ucisk płodu na pęcherz moczowy może prowadzić do zastoju moczu i rozwoju zakażeń układu...
Masło kakaowe, nie tylko w czopkach i globulkach

Masło kakaowe jest surowcem pochodzenia roślinnego pozyskiwanym z nasion kakaowca przez tłoczenie nasion na ciepło. Uzyskany olej jest mieszaniną różnych substancji i jest bogaty w kwasy tłuszczowe, głównie oleinowy (ok. 35%), stearynowy (ok. 34%) i palmitynowy (ok. 25%)...
Przeglądy lekowe: jest koncepcja, brak terminów

Przegląd lekowy to ustrukturyzowany wywiad przeprowadzony z pacjentem, służący optymalizacji stosowanej farmakoterapii – głosi „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Przypomina też, że przeglądy lekowe są jedną z czynności będących świadcz...
Witepsol – podłoże do zadań specjalnych

Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi - upały. Temperatura, obok rozpuszczalności i pH, jest ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość leków recepturowych (a w zasadzie wszystkich leków).
Maści zawiesiny i rola mikronizacji

Wśród maści rozróżniamy trzy typy: maści roztwory, maści zawiesiny i maści emulsje. Te dwa ostatnie typy są zdecydowanie najpopularniejsze. W przypadku układów emulsyjnych dość łatwo można stwierdzić, że coś poszło nie tak - jednak w przypadku zawieszania subtancji stały...
Kosmetyki przeciwsłoneczne

Kosmetyki fotoprotekcyjne chronią przed oparzeniami słonecznymi, które mogą skutkować nowotworem w późniejszym wieku, starzeniem skóry i uczuleniem na słońce. Największą korzyścią jest więc ochrona przed nowotworem skóry.
Ile pacjent gotowy jest zapłacić za dodatkowe usługi i opiekę farmaceutyczną w aptece?

W "Farmacji Polskiej" ukazała się publikacja, której celem było oszacowanie zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne i elementy opieki farmaceutycznej. Autorki podjęły też próbę oszacowania wysokości możliwej odpłatności za nie. Ponadto zbadano m.in. poziom wie...
Interakcje. Leki psychotropowe w praktyce aptekarza

Choroby psychiczne wymagają stosowania różnorodnych pod względem farmakologicznym leków. W codziennej pracy, szczególnie biorąc pod uwagę opiekę farmaceutyczną, musimy zwracać uwagę na interakcje, jakie występują w wypadku terapii multimodalnej.
Ichtiol – król niezgodności

Ichtiol jest jednym z tych składników, gdzie przyjmując receptę, powinna się nam zapalić w głowie metaforyczna czerwona lampka. Jest to surowiec dość problematyczny i dający wiele niezgodności, czasem nie do końca przewidywalnych. Jednak przez właściwości, które posiada,...
Trzy uwagi NRL do pilotażu przeglądów lekowych

Naczelna Rada Lekarska to kolejny po PTFarm i samorządzie aptekarskim podmiot, który zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.
Zakażenia układu moczowo-płciowego u ciężarnych

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu naszych pacjentek. Jednak zmiany zachodzące w funkcjonowaniu ciała kobiety mogą powodować skłonność do pojawienia się zakażeń układu moczowo-płciowego. Ucisk płodu na pęcherz moczowy może prowadzić do zastoju moczu i rozwoju zakażeń układu...
Masło kakaowe, nie tylko w czopkach i globulkach

Masło kakaowe jest surowcem pochodzenia roślinnego pozyskiwanym z nasion kakaowca przez tłoczenie nasion na ciepło. Uzyskany olej jest mieszaniną różnych substancji i jest bogaty w kwasy tłuszczowe, głównie oleinowy (ok. 35%), stearynowy (ok. 34%) i palmitynowy (ok. 25%)...
Przeglądy lekowe: jest koncepcja, brak terminów

Przegląd lekowy to ustrukturyzowany wywiad przeprowadzony z pacjentem, służący optymalizacji stosowanej farmakoterapii – głosi „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Przypomina też, że przeglądy lekowe są jedną z czynności będących świadcz...
Witepsol – podłoże do zadań specjalnych

Zaczęły się wakacje, a wraz z nimi - upały. Temperatura, obok rozpuszczalności i pH, jest ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość leków recepturowych (a w zasadzie wszystkich leków).
Maści zawiesiny i rola mikronizacji

Wśród maści rozróżniamy trzy typy: maści roztwory, maści zawiesiny i maści emulsje. Te dwa ostatnie typy są zdecydowanie najpopularniejsze. W przypadku układów emulsyjnych dość łatwo można stwierdzić, że coś poszło nie tak - jednak w przypadku zawieszania subtancji stały...
Kosmetyki przeciwsłoneczne

Kosmetyki fotoprotekcyjne chronią przed oparzeniami słonecznymi, które mogą skutkować nowotworem w późniejszym wieku, starzeniem skóry i uczuleniem na słońce. Największą korzyścią jest więc ochrona przed nowotworem skóry.
Ile pacjent gotowy jest zapłacić za dodatkowe usługi i opiekę farmaceutyczną w aptece?

W "Farmacji Polskiej" ukazała się publikacja, której celem było oszacowanie zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne i elementy opieki farmaceutycznej. Autorki podjęły też próbę oszacowania wysokości możliwej odpłatności za nie. Ponadto zbadano m.in. poziom wie...
Interakcje. Leki psychotropowe w praktyce aptekarza

Choroby psychiczne wymagają stosowania różnorodnych pod względem farmakologicznym leków. W codziennej pracy, szczególnie biorąc pod uwagę opiekę farmaceutyczną, musimy zwracać uwagę na interakcje, jakie występują w wypadku terapii multimodalnej.
Ichtiol – król niezgodności

Ichtiol jest jednym z tych składników, gdzie przyjmując receptę, powinna się nam zapalić w głowie metaforyczna czerwona lampka. Jest to surowiec dość problematyczny i dający wiele niezgodności, czasem nie do końca przewidywalnych. Jednak przez właściwości, które posiada,...
1
2
3
4
5
6
7