Brakuje leków. Europie potrzebna jest wspólna strategia

Przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich mówią jednym głosem – w Europie istnieje problem braku dostępności leków.
Wyzwania współczesnej kardiologii

Wybitni lekarze, specjaliści w zdrowiu publicznym i decydenci przez dwa dni dyskutowali nad restrukturyzacją systemu ochrony zdrowia i dopasowaniu go do potrzeb i wyzwań dzisiejszego społeczeństwa, a także nad zmianą sposobu myślenia Polaków i zbudowaniu większego zaanga...
Znamy prezesów okręgowych rad aptekarskich

Zakończyły się wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich.
Czy da się przenieść produkcję substancji czynnych z Azji do Europy?

Najnowsze doniesienia o zanieczyszczeniu kolejnej substancji czynnej - tym razem metforminy - oraz wciąż nierozwiązany problem z niedoborem leków rodzą pytanie, czy możliwe jest przeniesienie ich produkcji z Azji na Stary Kontynent.
Leki na cukrzycę zanieczyszczone? Co powinni robić diabetycy i aptekarze?

Stosowana przez prawie 2 mln Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać niebezpieczną dla wątroby i rakotwórczą substancję - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
KOWAL zawinił, aptekarza powieszą?

Kiedy wycofano się z pomysłu nakładania na apteki ogromnych kar za "niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia delegowanego do dyrektywy antyfałszywkowej", można było przeczytać w niektórych mediach, że Ministerstwo Zdrowia zmniejszyło te kary. Jakby te kary już wcześ...
Co nas denerwuje w e-receptach?

Zarówno farmaceutów, jak i pacjentów denerwują błędy na e-receptach, utrudniające lub nawet realizację. Nie rozumieją, jak można było uruchomić system, który dopuszcza ich popełnianie.
Farmaceuta w hurtowni

Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, podobnie jak apteki, jest działalnością koncesjonowaną i wymaga zezwolenia wydanego przez Inspekcję Farmaceutyczną. Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi musi zatru...
Reklamy suplementów diety w telewizji. Kierunek cieszy, szczegóły już nie

Suplementów diety nie będą mogli reklamować lekarze i farmaceuci, nie będzie można ich kręcić w gabinetach lekarskich i aptekach, a reklamy nie będą emitowane przy audycjach dla dzieci - to niektóre z punktów porozumienia zawartego przez nadawców telewizyjni z organizacj...
Hity i kity 2019 roku

Ten rok zapowiadał się dla rynku aptecznego przełomowo. Elektroniczne recepty, obowiązek codziennego raportowania obrotu produktami leczniczymi za pośrednictwem ZSMOPL czy wejście w życie dyrektywy antyfałszywkowej miały prowadzić do rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu ...
Brakuje leków. Europie potrzebna jest wspólna strategia

Przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich mówią jednym głosem – w Europie istnieje problem braku dostępności leków.
Wyzwania współczesnej kardiologii

Wybitni lekarze, specjaliści w zdrowiu publicznym i decydenci przez dwa dni dyskutowali nad restrukturyzacją systemu ochrony zdrowia i dopasowaniu go do potrzeb i wyzwań dzisiejszego społeczeństwa, a także nad zmianą sposobu myślenia Polaków i zbudowaniu większego zaanga...
Znamy prezesów okręgowych rad aptekarskich

Zakończyły się wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich.
Czy da się przenieść produkcję substancji czynnych z Azji do Europy?

Najnowsze doniesienia o zanieczyszczeniu kolejnej substancji czynnej - tym razem metforminy - oraz wciąż nierozwiązany problem z niedoborem leków rodzą pytanie, czy możliwe jest przeniesienie ich produkcji z Azji na Stary Kontynent.
Leki na cukrzycę zanieczyszczone? Co powinni robić diabetycy i aptekarze?

Stosowana przez prawie 2 mln Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać niebezpieczną dla wątroby i rakotwórczą substancję - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
KOWAL zawinił, aptekarza powieszą?

Kiedy wycofano się z pomysłu nakładania na apteki ogromnych kar za "niedostosowanie się do wymogów rozporządzenia delegowanego do dyrektywy antyfałszywkowej", można było przeczytać w niektórych mediach, że Ministerstwo Zdrowia zmniejszyło te kary. Jakby te kary już wcześ...
Co nas denerwuje w e-receptach?

Zarówno farmaceutów, jak i pacjentów denerwują błędy na e-receptach, utrudniające lub nawet realizację. Nie rozumieją, jak można było uruchomić system, który dopuszcza ich popełnianie.
Farmaceuta w hurtowni

Prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, podobnie jak apteki, jest działalnością koncesjonowaną i wymaga zezwolenia wydanego przez Inspekcję Farmaceutyczną. Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi musi zatru...
Reklamy suplementów diety w telewizji. Kierunek cieszy, szczegóły już nie

Suplementów diety nie będą mogli reklamować lekarze i farmaceuci, nie będzie można ich kręcić w gabinetach lekarskich i aptekach, a reklamy nie będą emitowane przy audycjach dla dzieci - to niektóre z punktów porozumienia zawartego przez nadawców telewizyjni z organizacj...
1
2
3
4
5
6
7