Farmaceuci piszą anonimy

"Żeby wykazać skalę nieprawidłowości w aptekach, poznać stare i nowe problemy farmaceutów związane z UoZF i pomóc im z nimi walczyć" - tak powstanie anonimowego formularza alarmowego tłumaczy jego twórca mgr farm. Marcin Piątek. Na bazie zgłoszeń chce stworzyć bezpłatne ...
Trwa wojna z niewidzialnym wrogiem

Wirus SARS-CoV-2 nie czyta książek. On nie będzie czekał, aż ludzkość zdecyduje się na którąś z technologii. Problemem dzisiejszego świata jest pandemia i ograniczony dostęp do skutecznych szczepionek. Podczas gdy my szukamy tej najlepszej, patrząc z perspektywy europejs...
Szczepienia w aptekach nie teraz. Co się stało w Senacie?

Połączone komisje senacie - nauki, edukacji i sportu, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisja zdrowia - na wspólnym posiedzeniu dziś rano usunęły z ustawy zapisy dotyczące szczepień w aptekach. Jaki jest tego powód?
Poseł pyta w interpelacji o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty

Z czego wynika zastosowany przelicznik liczby farmaceutów w stosunku do liczby łóżek szpitalnych? - pyta poseł Tomasz Kostuś. Jego zdaniem normy dotyczące zatrudniania farmaceutów w szpitalach, które zostały zawarte w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, są nadmierne.
Farmaceuci: "Nie jesteśmy służbami państwowymi czy samorządowymi"

Na jakim etapie w resorcie są prace nad unormowaniem zasad i warunków pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w sposób, który zagwarantuje ustalenie i zaspokojenie rzeczywistych potrzeb ludności, przy r...
Ustawa o szczepieniach w aptekach bez poprawek senackiej komisji

Obradująca 5 maja senacka komisja nauki, edukacji i sportu zajęła się m.in. kwestią szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Senatorowie nie wnieśli poprawek do ustawy. Teraz rozpatrzy ją Senat.
Farmaceuci = zastrzyk dla ochrony zdrowia

Lubimy powtarzać, że błędy to rzecz ludzka, że nie popełnia ich tylko ten, kto niczego nie robi. Oraz że dobrze jest uczyć się na błędach. I wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy rzeczywiście tak postępowali. Uczyli się, jeśli już nie na cudzych, to choć na własnych błęda...
Ministerstwo wyjaśnia posłowi, jak działa system realizacji e-recept

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na zarzuty posła Lewicy, który w interpelacji napisał o „dziwnej psychozabawie urzędników NFZ” oraz finansowej pułapce przy realizacji e-recept.
Chińska szczepionka przeciw COVID-19 pod lupą EMA

Produkt firmy Sinovac jest obecnie czwartym preparatem uczestniczącym w przeglądzie etapowym (rolling review) i jednocześnie pierwszym bazującym na inaktywowanym wirusie SARS-CoV-2. Jaka jest skuteczność chińskiej szczepionki i jakie są szanse na to, że skorzystamy z nie...
Posłowie pytają o bezpieczeństwo lekowe w Polsce

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła interpelację do ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa lekowego w Polsce. "Kiedy zostaną przedstawione do publicznej wiadomości propozycje rozwiązań, które zwiększą produkcję leków w Polsce?" - pytają parlamentarzyści.
Farmaceuci piszą anonimy

"Żeby wykazać skalę nieprawidłowości w aptekach, poznać stare i nowe problemy farmaceutów związane z UoZF i pomóc im z nimi walczyć" - tak powstanie anonimowego formularza alarmowego tłumaczy jego twórca mgr farm. Marcin Piątek. Na bazie zgłoszeń chce stworzyć bezpłatne ...
Trwa wojna z niewidzialnym wrogiem

Wirus SARS-CoV-2 nie czyta książek. On nie będzie czekał, aż ludzkość zdecyduje się na którąś z technologii. Problemem dzisiejszego świata jest pandemia i ograniczony dostęp do skutecznych szczepionek. Podczas gdy my szukamy tej najlepszej, patrząc z perspektywy europejs...
Szczepienia w aptekach nie teraz. Co się stało w Senacie?

Połączone komisje senacie - nauki, edukacji i sportu, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz komisja zdrowia - na wspólnym posiedzeniu dziś rano usunęły z ustawy zapisy dotyczące szczepień w aptekach. Jaki jest tego powód?
Poseł pyta w interpelacji o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty

Z czego wynika zastosowany przelicznik liczby farmaceutów w stosunku do liczby łóżek szpitalnych? - pyta poseł Tomasz Kostuś. Jego zdaniem normy dotyczące zatrudniania farmaceutów w szpitalach, które zostały zawarte w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty, są nadmierne.
Farmaceuci: "Nie jesteśmy służbami państwowymi czy samorządowymi"

Na jakim etapie w resorcie są prace nad unormowaniem zasad i warunków pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w sposób, który zagwarantuje ustalenie i zaspokojenie rzeczywistych potrzeb ludności, przy r...
Ustawa o szczepieniach w aptekach bez poprawek senackiej komisji

Obradująca 5 maja senacka komisja nauki, edukacji i sportu zajęła się m.in. kwestią szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Senatorowie nie wnieśli poprawek do ustawy. Teraz rozpatrzy ją Senat.
Farmaceuci = zastrzyk dla ochrony zdrowia

Lubimy powtarzać, że błędy to rzecz ludzka, że nie popełnia ich tylko ten, kto niczego nie robi. Oraz że dobrze jest uczyć się na błędach. I wszystko byłoby w porządku, gdybyśmy rzeczywiście tak postępowali. Uczyli się, jeśli już nie na cudzych, to choć na własnych błęda...
Ministerstwo wyjaśnia posłowi, jak działa system realizacji e-recept

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na zarzuty posła Lewicy, który w interpelacji napisał o „dziwnej psychozabawie urzędników NFZ” oraz finansowej pułapce przy realizacji e-recept.
Chińska szczepionka przeciw COVID-19 pod lupą EMA

Produkt firmy Sinovac jest obecnie czwartym preparatem uczestniczącym w przeglądzie etapowym (rolling review) i jednocześnie pierwszym bazującym na inaktywowanym wirusie SARS-CoV-2. Jaka jest skuteczność chińskiej szczepionki i jakie są szanse na to, że skorzystamy z nie...
1
2
3
4
5
6
7