Co skąd się wzięło? Zaczęło się od enzymów...

W XIX i XX wieku, nie mówiąc już o początku wieku XXI, medycyna wobec wielu chorób wewnętrznych była i jest zupełnie bezradna. Wystarczy wspomnieć takie schorzenia jak AIDS, zakażenie wirusem HIV czy wirusem EBOLA. Ale zostawmy czas dzisiejszy i cofnijmy się do schyłku w...
O kroplach, które były…, ale się „zmyły” z polskich aptek

Mowa oczywiście o kroplach Inoziemcowa. Jeszcze po II wojnie światowej kropelki te – w małych buteleczkach 10-ciogramowych – były dostępne w każdej aptece na terenie Polski.
Degradacja aptek i zawodu farmaceuty. Od ekspedienta do magistra

PRL nie zapewniał aptekarzom pozycji społecznej. Farmaceuci w tym czasie zaczęli więc sami się dowartościowywać zwracając się do siebie, nawet w kameralnym gronie: „per magistrze”.
Mechanizmy niszczenia prywatnych aptekarzy przed 1951 r.

Odebranie atrakcyjności finansowej było przygotowaniem gruntu do przejęcia aptek prywatnych przez Państwo bez żalu, protestu i oporu ze strony dotychczasowych właścicieli i dzierżawców.
Aptekarstwo polskie po II wojnie światowej

W nowy okres historyczny po II wojnie światowej aptekarstwo polskie wchodziło z dwiema ustawami wydanymi tuż przed jej wybuchem.
Szczur w historii farmacji

Jeśli przed wiekami wybuchały ciężkie epidemie dżumy, to właśnie za sprawą tych gryzoni. Parę wieków później zrehabilitowały się one stanowiąc materiał badawczy w wielu laboratoriach.
Leki z dawnej apteki. Medykamenty sprzed stu lat

Wraz ze zmieniającą się przez wieki „sztuką leczenia”, zmieniał się jednocześnie asortyment leków w aptekach. Jakie medykamenty mógł nabyć pacjent w latach 20. XX w.? Sprawdźmy to.
Kram - zalążek przyszłej apteki

Pierwsze apteki to przede wszystkim składy korzenne. „Aptekarze” byli wówczas jednocześnie korzennikami i... kramarzami (aromatarii et institores). Kolejna publikacja w ramach cyklu "Historia farmacji".
Historia stara jak świat – początki farmacji

Czemu zawdzięczamy leki? Trzem królestwom przyrody: światu roślin, zwierząt i mineralnemu. Od przełomu er w naszych ludzkich dziejach, czyli przez dziewiętnaście stuleci ów świat trzech królestw przyrody, z którego wywodziły się leki, nazywano „materią medyczną”. Rozpocz...
Na początku były antidatoria - historia farmakopei

Musiało minąć wiele stuleci, aby księga o lekach stała się urzędowym zbiorem norm, na początku w skali lokalnej – jednego miasta, potem regionu, aby wreszcie stać się wydawnictwem narodowym, ogólnopaństwowym.  
Co skąd się wzięło? Zaczęło się od enzymów...

W XIX i XX wieku, nie mówiąc już o początku wieku XXI, medycyna wobec wielu chorób wewnętrznych była i jest zupełnie bezradna. Wystarczy wspomnieć takie schorzenia jak AIDS, zakażenie wirusem HIV czy wirusem EBOLA. Ale zostawmy czas dzisiejszy i cofnijmy się do schyłku w...
O kroplach, które były…, ale się „zmyły” z polskich aptek

Mowa oczywiście o kroplach Inoziemcowa. Jeszcze po II wojnie światowej kropelki te – w małych buteleczkach 10-ciogramowych – były dostępne w każdej aptece na terenie Polski.
Degradacja aptek i zawodu farmaceuty. Od ekspedienta do magistra

PRL nie zapewniał aptekarzom pozycji społecznej. Farmaceuci w tym czasie zaczęli więc sami się dowartościowywać zwracając się do siebie, nawet w kameralnym gronie: „per magistrze”.
Mechanizmy niszczenia prywatnych aptekarzy przed 1951 r.

Odebranie atrakcyjności finansowej było przygotowaniem gruntu do przejęcia aptek prywatnych przez Państwo bez żalu, protestu i oporu ze strony dotychczasowych właścicieli i dzierżawców.
Aptekarstwo polskie po II wojnie światowej

W nowy okres historyczny po II wojnie światowej aptekarstwo polskie wchodziło z dwiema ustawami wydanymi tuż przed jej wybuchem.
Szczur w historii farmacji

Jeśli przed wiekami wybuchały ciężkie epidemie dżumy, to właśnie za sprawą tych gryzoni. Parę wieków później zrehabilitowały się one stanowiąc materiał badawczy w wielu laboratoriach.
Leki z dawnej apteki. Medykamenty sprzed stu lat

Wraz ze zmieniającą się przez wieki „sztuką leczenia”, zmieniał się jednocześnie asortyment leków w aptekach. Jakie medykamenty mógł nabyć pacjent w latach 20. XX w.? Sprawdźmy to.
Kram - zalążek przyszłej apteki

Pierwsze apteki to przede wszystkim składy korzenne. „Aptekarze” byli wówczas jednocześnie korzennikami i... kramarzami (aromatarii et institores). Kolejna publikacja w ramach cyklu "Historia farmacji".
Historia stara jak świat – początki farmacji

Czemu zawdzięczamy leki? Trzem królestwom przyrody: światu roślin, zwierząt i mineralnemu. Od przełomu er w naszych ludzkich dziejach, czyli przez dziewiętnaście stuleci ów świat trzech królestw przyrody, z którego wywodziły się leki, nazywano „materią medyczną”. Rozpocz...
1
2
3