Aptekarstwo polskie po II wojnie światowej

W nowy okres historyczny po II wojnie światowej aptekarstwo polskie wchodziło z dwiema ustawami wydanymi tuż przed jej wybuchem.
Szczur w historii farmacji

Jeśli przed wiekami wybuchały ciężkie epidemie dżumy, to właśnie za sprawą tych gryzoni. Parę wieków później zrehabilitowały się one stanowiąc materiał badawczy w wielu laboratoriach.
Leki z dawnej apteki. Medykamenty sprzed stu lat

Wraz ze zmieniającą się przez wieki „sztuką leczenia”, zmieniał się jednocześnie asortyment leków w aptekach. Jakie medykamenty mógł nabyć pacjent w latach 20. XX w.? Sprawdźmy to.
Kram - zalążek przyszłej apteki

Pierwsze apteki to przede wszystkim składy korzenne. „Aptekarze” byli wówczas jednocześnie korzennikami i... kramarzami (aromatarii et institores). Kolejna publikacja w ramach cyklu "Historia farmacji".
Historia stara jak świat – początki farmacji

Czemu zawdzięczamy leki? Trzem królestwom przyrody: światu roślin, zwierząt i mineralnemu. Od przełomu er w naszych ludzkich dziejach, czyli przez dziewiętnaście stuleci ów świat trzech królestw przyrody, z którego wywodziły się leki, nazywano „materią medyczną”. Rozpocz...
Apteka przed wiekami w klasztornym muzeum

Muzeum Opactwa w Tyńcu zaprasza na wystawę czasową „W klasztornej aptece”.
1
2