Blisko 300 pozycji na czerwcowej liście antywywozowej