Czy zawód technika farmaceutycznego zostanie utrzymany?
Kopiuj tekst
Czy zawód technika farmaceutycznego zostanie utrzymany?

Czy zawód technika farmaceutycznego zostanie utrzymany?

Temat nie jest jeszcze definitywnie zakończony. Szkoły prowadzące obecnie kształcenie w tym kierunku walczą o utrzymanie zawodu.

Minister Zdrowia wskazuje, że zanim zawnioskowano o zaprzestania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, ministerstwo zdrowia przeanalizowało rynek. Jedną z przyczyn takiej decyzji jest rosnąca liczba szkół policealnych kształcąca w zawodzie oraz liczba ich absolwentów, która potęguje problem bezrobocia w tej grupie zawodowej.

W ramach konsultacji społecznych protesty w sprawie planowanego wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny składały województwa samorządowe, związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe oraz policealne szkoły medyczne. Ostatecznie, termin rozpoczęcia wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny określono na rok szkolny 2018/2019.

Do utrzymania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny niezbędny jest wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Na tej podstawie możliwe jest rozpoczęcie procedury zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dyskusja wciąż trwa, a prezes Zarządu Głównego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP Dominik Żyro wierzy, że być może uda się przywrócić kształcenie w zawodzie dzięki staraniom przedstawicieli szkół prowadzących obecnie kształcenie.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.