Biotechnolodzy stworzyli sztuczne krwinki. Są... lepsze od oryginału