ZSMOPL ma już rok. Chwali się milionami poprawnych komunikatów