Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został skierowany do podkomisji