Koronabiznes niektórych sieci aptecznych - publikacja DGP