Czy epidemia zmieni postrzeganie zawodu farmaceuty?