Nareszcie! Farmaceuci mogą już wystawiać recepty. Problemy z refundacją [AKTUALIZACJA]