Prezes NRA o nocnych dyżurach: Teraz jest dobry czas na weryfikację obowiązujących przepisów oraz wdrożenie dobrych rozwiązań