Farmaceuto, bądź wprost! Jak wzmocnić więzi w zespole?