Spironolakton w zapobieganiu zwłóknieniu płuc u pacjentów z COVID-19?