Jak ominąć zapisy antykoncentracyjne na rynku aptecznym?