4 apteki na jeden podmiot i 3 tysiące mieszkańców na jedną aptekę
Kopiuj tekst
4 apteki na jeden podmiot i 3 tysiące mieszkańców na jedną aptekę

4 apteki na jeden podmiot i 3 tysiące mieszkańców na jedną aptekę

Zespół parlamentarny ds. regulacji rynku farmaceutycznego przedstawił swoją propozycję nowelizacji prawa farmaceutycznego

Znamy założenia parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego do nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne. Poniżej znajdziesz ich krótkie streszczenie:

  • jeden podmiot będzie mógł prowadzić maksymalnie 3 apteki (podmiot posiadający 4 lub więcej aptek zezwolenia nie otrzyma);
  • kryterium geograficzno-demograficzne - zezwolenia na prowadzenie apteki będą wydawane tak, aby na 3000 mieszkańców przypadała maksymalnie 1 apteka, a jeśli aptek przypadających na tę liczbę mieszkańców będzie mniej, dodatkowo będzie brana pod uwagę także odległość w linii prostej do najbliższej apteki - musi być ona nie mniejsza niż 1 kilometr;
  • jasno wskazano również typy podmiotów, które będą mogły otrzymać zezwolenie na prowadzenie apteki i są to:
- farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
- spółka cywilna (z zezwoleniem wydawanym na wspólnika),
- spółka jawna (przedmiotem jej działania musi być jedynie prowadzenie aptek, a wspólnikami tylko farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu),
- spółka komandytowa (przedmiotem jej działania musi być jedynie prowadzenie apteki, a komplementariuszami tylko farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu).

Powyższe zmiany mają umożliwić pełnienie prawdziwej opieki farmaceutycznej. Aptekę będzie prowadził farmaceuta związany z Kodeksem Etyki Aptekarza, a nie przedsiębiorca nastawiony jedynie na zysk. Dodatkowo kryteria geograficzne mają zoptymalizować rozlokowanie aptek i nie zwiększać ich zagęszczenia tak, aby prowadzenie apteki przynosiło zysk, ale jednocześnie zapewniało mieszkańcom odpowiedni dostęp do leków.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.