W czasie epidemii GIF nie będzie przeprowadzał planowych inspekcji