Umowa o wolnym handlu między UE a USA – czy pomoże polskiej branży farmaceutycznej?

Umowa o wolnym handlu między UE a USA – czy pomoże polskiej branży farmaceutycznej?

Jeśli udałoby się znieść choćby połowę istniejących obecnie barier pozataryfowych – transatlantycki handel mógłby wzrosnąć do 2027 r. nawet o 150 mld dol. rocznie


Celem Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, w skrócie TTIP) – jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Będzie to tak naprawę umowa handlowa między dwoma najważniejszymi gospodarkami światowymi – Unia Europejska i Stany wytwarzają prawie połowę światowego PKB i odpowiadają za jedną trzecią obrotów handlowych o wartości ponad 700 mld euro rocznie.

Po wejściu w życie porozumienia, europejskie, w tym oczywiście też polskie firmy będą mogły więcej eksportować do USA, a także zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych, korzystniej importować dobra i usługi, także w celu tworzenia własnych produktów końcowych czy inwestować w USA w dużo łatwiejszy niż dziś sposób.

Potencjalne korzyści dla polskich firm farmaceutycznych
Według przedstawicieli branży, wejście w życie umowy TTIP daje nie tylko możliwość intensyfikacji handlu i inwestycji pomiędzy europejskim i amerykańskim rynkiem. Wartością dodaną w przypadku branży farmaceutycznej mógłby być wspólny program rozwoju dla biopodobnych produktów leczniczych oraz leków generycznych. Taki program, dzięki ograniczeniu wymogu przeprowadzania podwójnych testów i badań klinicznych, znacznie zmniejszyłby koszty prac badawczych nad nowymi lekami. Zniesienie tego wymogu, w połączeniu ze wzajemnym uznawaniem wysokich standardów, w praktyce przyniosłoby oszczędności liczone w milionach euro w skali roku. Inną korzyścią dla branży farmaceutycznej byłaby harmonizacja kryteriów dopuszczenia do obrotu, co zwiększyłoby przejrzystość procesu, jego szybkość oraz prawdopodobieństwo jego pomyślnego przejścia.

Porozumienie TTIP wprowadzi szereg ułatwień kosztowych dla całej branży, a jednocześnie będzie skutkowało wyższym poziomem konkurencyjności, co jest bezpośrednim wyzwaniem dla polskich firm - wskazuje Łukasz Gołębiewski, Doradca Klienta Korporacyjnego, Biuro Przemysłu Farmaceutycznego i TMT, DNB Bank Polska S.A.
Załączniki

Pobierz wszystkie

Umowa_o_wolnym_handlu_pharma_18_10_2016.docx

docx | 786 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.