Rządowe dostawy bis: więcej płynu, a także rękawice i maski