Apel o objęcie ubezpieczeniem personelu medycznego