52 mln maseczek trafi do aptek z rekomendowaną ceną 2,5 zł