Grzegorz Cessak został wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej EMA