Neuca o dostępności produktów: nieznaczny spadek zapotrzebowania