Farmaceuci mają ważny przekaz do pacjentów: NIE dla turystyki aptecznej!