Jak to jest z tym ibuprofenem? Stanowiska WHO, EMA i URPL