Apteka może wytwarzać i dzielić środki do dezynfekcji