Kary za reklamę wyrobów medycznych zbyt wysokie? Producenci stawiają opór