Ostre słowa Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej wobec NIA