Refundacja leku Incruse - kolejna kontra MZ wobec doniesień "Faktu"
Kopiuj tekst
Refundacja leku Incruse - kolejna kontra MZ wobec doniesień "Faktu"

Refundacja leku Incruse - kolejna kontra MZ wobec doniesień "Faktu"

Ministerstwo wyjaśnia powód refundowania leku pomimo braku rekomendacji AOTMiT

Dziś rano pisaliśmy o kolejnych doniesieniach "Faktu" na temat działalności wiceministra zdrowia - tym razem redaktor Pietrzak zarzucił Łandzie włączenie na listę leków refundowanych leku Incruse z powodów finansowych.

Ministerstwo Zdrowia w kilka godzin później opublikowało na swojej stronie obszerne wyjaśnienia:
- Objęcie tego leku refundacją nie ma żadnego związku z pracą zawodową członków rodziny wiceministra Krzysztofa Łandy, ani z jego poprzednim stanowiskiem w fundacji Watch Health Care.

W swojej wypowiedzi ministerstwo wskazuje, że rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, aby nie refundować leku Incruse jest jednym z wielu kryteriów jakie przyjmuje się przy podejmowaniu ostatecznej decyzji:
- Wniosek o objęcie leku refundacją – od jego złożenia przez producenta do wydania decyzji przez ministra – przechodzi długą drogę. Minister decyduje o tym, czy dany lek będzie refundowany, na podstawie 13 kryteriów określonych w ustawie. Rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) jest jednym z tych kryteriów – w związku z tym nie tylko ona wpływa na decyzję ministra dotyczącą refundacji.

- Minister zdrowia objął refundacją lek Incruse, ponieważ warunki finansowe zaproponowane przez producenta obniżyły koszty refundacji leków w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

- To prawda, że rekomendacja prezesa AOTMiT z 15 marca 2016 roku odnosząca się między innymi do profilu bezpieczeństwa leku była negatywna. Jednak w toku postępowania refundacyjnego pojawiły się nowe dowody naukowe, które zweryfikowały profil bezpieczeństwa tego leku. Informacja na ten temat została opublikowana miesiąc po przygotowaniu rekomendacji prezesa AOTMiT.

W związku z tym, że lek Incruse jest tak samo skuteczny i bezpieczny jak dotychczas refundowana terapia, a jednocześnie jest tańszy i przynosi oszczędności w leczeniu astmy i POChP – nie było podstaw do wydania decyzji  o odmowie objęcia go refundacją.


Pełna treść wyjaśnień Ministerstwa - kliknij tutaj.
Dzisiejszy artykuł "Faktu" - kliknij tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.