Rozwiązanie Zespołu Roboczego ds. Opieki Farmaceutycznej - Komentarz Ministerstwa Zdrowia