Wyniki kontroli aptek przez NFZ
Kopiuj tekst
Wyniki kontroli aptek przez NFZ

Wyniki kontroli aptek przez NFZ

Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 224 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Jakie nieprawidłowości wykazano?

W 31 kontrolowanych aptek nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (96 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (97postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki;
  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ;
  • brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
  • rozbieżności dotyczące pełnienia funkcji kierownika apteki oraz prawdopodobieństwo sfałszowania podpisu kierownika apteki na zestawieniach zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.


O szczegółach kontroli przeczytasz tutaj.


Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.