Pomorsko-Kujawska OIA rozwiewa wątpliwości dotyczące zakazu reklamy aptek
Kopiuj tekst
Pomorsko-Kujawska OIA rozwiewa wątpliwości dotyczące zakazu reklamy aptek

Pomorsko-Kujawska OIA rozwiewa wątpliwości dotyczące zakazu reklamy aptek

Niedopuszczalne jest uatrakcyjnienie oferty handlowej, czyli spowodowanie u odbiorcy woli zakupu oferowanych towarów de facto w konkretnej aptece.

W związku z wieloma wątpliwościami pojawiającymi się w prasie, a dotyczącymi interpretacji art. 94a, Piotr Bujakiewicz radca prawny PKOIA opublikował na stronie internetowej PKOIA opinię przypominającą co jest reklamą w rozumieniu prawa farmaceutycznego i czego robić nie należy.

Wyrok NSA mówi wszystko
- Wątpliwości zgłaszane przez różne środowiska związane z farmacją rozwiewa wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2016 roku (II GSK 843/15), który utrzymał w mocy zakaz stosowania „Programu 60+”, z pozoru wyglądającego neutralnie. NSA stwierdził w wyroku m.in. że istotą tego niedopuszczalnego programu było uatrakcyjnienie oferty handlowej, czyli spowodowanie u odbiorcy (nabywcy) woli zakupu oferowanych towarów de facto w konkretnej aptece.

Nie tylko apteka ma zakaz
- Zakaz reklamy obejmuje wszystkie podmioty rynkowe a nie tylko te, które bezpośrednio uczestniczą w reglamentowanym obrocie lekiem (apteki i hurtownie farmaceutyczne). Zakaz obejmuje zatem wydawców, zakłady opieki zdrowotnej, fundacje etc.

- Przestrzeganie zakazu reklamy dotyczy również farmaceutów zatrudnionych w aptekach – a szczególnie kierowników aptek.

Aptekarz wolny od reklamy
- Należy również przypomnieć, że art. 18 Kodeksu Etyki Aptekarza stanowi, iż aptekarz nie uczestniczy w reklamie i promocji usług farmaceutycznych, jak również w działalności przyczyniającej się zwiększeniu konsumpcji produktów leczniczych.

Po co ten zakaz?
Przyczyny całkowitego zakazu reklamy wynikają z polityki ustawodawcy realizowanej w szczególnym segmencie ochrony zdrowia publicznego jakim jest rynek leków. Ustawodawca zmierza w kierunku racjonalizacji spożycia leków, a w szczególności racjonalnego zakupu leku. To dzieje się zaś tylko wówczas kiedy lek jest rzeczywiście potrzebny dla ratowania zdrowia pacjenta, nie zaś po to aby podnosić jego spożycie bez żadnej potrzeby.


Pełną treść opinii znajdziesz tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.