Urzędnicy legitymizują nielegalny obrót lekami
Kopiuj tekst
Urzędnicy legitymizują nielegalny obrót lekami

Urzędnicy legitymizują nielegalny obrót lekami

List OIA z Białegostoku do Ministra Zdrowia

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku prosi w liście do Ministra Zdrowia o "podjęcie zdecydowanych działań dotyczących pogarszającej się sytuacji braku leków ratujących życie i zdrowie w aptekach i hurtowniach".

Jak wskazuje Pan Jarosław Mateuszak - autor listu - dostęp do produktów leczniczych ratujących życie i zdrowie polskich pacjentów pogarsza się. Apteki i hurtownie nie są w stanie wywiązać się ze swojego podstawowego zadania, jakim jest zaopatrzenie ludności w produkty lecznicze.

Pan Mateuszak w liście wskazuje, że gdy w woj. podlaskim cofnięto zezwolenie na prowadzenie 8 aptek ogólnodostępnych to 4 z nich po złożeniu zażalenia na decyzję Inspekcji uzyskały czasowe wstrzymanie decyzji. Apteki te, zanim sądy administracyjne wydały powyższe orzeczenia, prowadziły przez wiele tygodni nielegalny obrót produktem leczniczym, tak jakby nic się nie zdarzyło.

"Oczywiście Podlaski WIF jak i Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku, niezależnie powiadomiły właściwe organa ścigania o nielegalnym procederze obrotu produktami leczniczymi, w tym środkami psychotropowymi i odurzającymi, w miejscach gdzie funkcjonowały apteki, jednak działania i decyzje policji i prokuratury, oraz orzeczenia sądów były kuriozalne. Próbowano udowodnić stronom zgłaszającym, że nic się nie wydarzyło, nie "znaleziono" dowodów przestępstwa, że zgłaszający możliwość nielegalnego obrotu produktem leczniczym jest stroną nieuprawnioną. Takie działania urzędników legitymizują nielegalny obrót produktem leczniczym oraz proceder wywozu leków ratujących zdrowie i życie."

Pełna treść listu - kliknij tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.