Tajemnicze umorzenie sprawy dr. Bąbelka?
Tajemnicze umorzenie sprawy dr. Bąbelka?

Tajemnicze umorzenie sprawy dr. Bąbelka?

Opublikowany

Perspektywa 2030: Jesteśmy dumni, że zawód farmaceuty należy do zaszczytnego grona zawodów zaufania publicznego, lecz każde bezprawne działanie jego członków, a zwłaszcza członków władz, negatywnie rzutuje na odbiór farmaceutów w społeczeństwie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie farmaceutów 2030 dopatrzyło się wyciszania sprawy dr. Bąbelka skazanego za przyjmowanie łapówek w zamian za  pozytywne rękojmie dotyczące otwarcia i prowadzenia aptek, a także wydania pozytywnych opinii dotyczących kierowników aptek w Poznaniu.

- W związku z informacjami medialnymi zamieszczonymi 11.08.2016 na stronie www.mgr.farm dotyczącymi rzekomego umorzenia postępowania wobec byłego prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a następnie usunięciem tekstu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów Perspektywa 2030 zwraca się uprzejmie do Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej OIA o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Perspektywa 2030 mając nadzieję na szybkie wyjaśnienie sprawy odwołała się do Kodeksu Etyki Aptekarza:

- Warto także w tym miejscu przypomnieć fragmenty „Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”, w myśl którego „Znając wagę swego zawodu, Aptekarz dba o budowanie i autorytet samorządu zawodowego”; „Obowiązkiem Aptekarza jest […] pozytywne kształtowanie jego wizerunku wśród członków zawodu i w społeczeństwie”; „Aptekarz tworzy opinię o całości zawodu, wobec czego musi powstrzymywać się od jakiegokolwiek zachowania, które mogłyby spowodować naruszenie dobrego imienia pozostałych członków zawodu”; „Aptekarz […] nie angażuje się w działania mogące narazić autorytet zawodu lub zawieść zaufanie publiczne”; „Niedopuszczalne jest pozyskiwanie dochodów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii zawodu”.

Zarząd OSF Perspektywa 2030 ma nadzieję na rzetelne i szybkie wyjaśnienie omawianej kwestii w celu obrony dobrego imienia ogółu farmaceutów, w tym władz samorządów aptekarskich.

Treść wezwania Stowarzyszenia - kliknij tutaj.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.