Współpraca z UE procentuje
Kopiuj tekst
Współpraca z UE procentuje

Współpraca z UE procentuje

Bezpieczeństwo farmakoterapii coraz lepsze

Komisja Europejska wydała raport w którym podsumowuje współpracę z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków (2012-2015). Jak się okazuje, przynosi ona coraz lepsze rezultaty - po wprowadzeniu w życie nowego europejskiego ustawodawstwa w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, wzmocniła – z korzyścią dla pacjentów - nadzór nad bezpieczeństwem dopuszczonych do obrotu leków stosowanych u ludzi.

Niektóre z osiągnięć na tym polu, które wskazuje Komisja Europejska to:

  • Plany zarządzania ryzykiem - Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii ocenia rocznie ok. 600 planów zarządzania ryzykiem w odniesieniu do leków dopuszczanych w ramach procedury scentralizowanej, a ponad 2000 planów zarządzania ryzykiem złożono w czasie objętym raportem w państwach członkowskich dla leków dopuszczonych w ramach procedur narodowych.
  • Zgłaszanie działań niepożądanych uległo poprawie; w szczególności bezpośrednie zgłaszanie przez pacjentów wzrosło o 50%.
  • Blisko 200 sygnałów dotyczących bezpieczeństwa zostało zbadanych do końca 2014 roku.
  • Corocznie przeprowadzanych jest ok. 200 inspekcji z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.


Tłumaczenie komunikatu EMA – kliknij tutaj.


Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.