Twardy brexit moż­­e spowodować kryzys lekowy w Polsce.